Λουδοβῖκος Βιττγενστάιν
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie

6.5 Τὴν ἐρώτηση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀρθρώσει κανείς, οὔτε τὴν ἀπάντηση μπορεῖ νὰ ἀρθρώσει.
Τὸ αἴνιγμα δὲν ὑπάρχει.
Ὅταν μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ μιὰ ἐρώτηση, τότε μπορεῖ καὶ νὰ ἀπαντηθεῖ.

7. Γιὰ αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει κανείς, πρέπει νὰ σιωπάει.

Πηγή: Tractatus logico - philosophicus, Logisch - philisophische Abhandlung,
Πρώτη Ἒκδοση, 1963, Εκδόσεις Suhrkamp, Frankfurt am Main
Μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανική: Στυλιανὸς Π. Παυλίδης
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |