Παῦλος Βάτσλαβικ
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Τὰ Ποντίκια

Καθὼς φαίνεται τὰ ποντίκια, ποὺ πέφτουν στὸ νερό, πνίγονται πολὺ πρὶν ἐξαντλήσουν ὅλες τους τὶς δυνάμεις, ὅταν κολυμπώντας ὁλόγυρα «πειστοῦν» ὅτι δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ σκαρφαλώσουν στὸ τοίχωμα γιὰ νὰ βγοῦν καὶ νὰ σωθοῦν.

Ἂν ὅμως τραβήξετε ἐγκαίρως ἕνα ἀπὸ τὰ ποντίκια ἔξω ἀπ' τὸ νερό, ἡ διάσωσή του προκαλεῖ ἀποφασιστικὴ ἀλλαγὴ στὴ δική του «εἰκόνα τοῦ κόσμου»: Ἀντί, κατὰ τὴν ἐπανάληψη τοῦ πειράματος, νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀγώνα, ὅταν βεβαιωθεῖ γιὰ τὴν ἀπελπιστικὴ τοῦ θέση καὶ νὰ πνιγεῖ, συνεχίζει τὸ κολύμπι ὡς τὴν πλήρη ἐξάντληση.

Πηγή: Paul Watzlawick: Ἡ Γλώσσα τῆς Ἀλλαγῆς,
Ἐκδόσεις Κέδρος, Ἀθήνα 1986, σελ. 67

Ὁ Πίθηκος

Κάπου στοὺς τροπικοὺς πιάνουν τοὺς πιθήκους χρησιμοποιώντας ἕνα φλασκί, μέσα στὸ ὁποῖο οἱ κυνηγοί, προτοῦ τὸ δέσουν στὸ ἔδαφος, τοποθετοῦν ἕναν καρπὸ ποὺ τὸν ἀγαποῦν πολὺ οἱ μαϊμοῦδες. Τὸ φλασκὶ ἔχει ἀρκετὰ φαρδὺ λαιμὸ κι ἔτσι ὁ πίθηκος περνάει μέσα γιὰ νὰ τὸ τραβήξει μέσα ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα. Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τὸ χέρι του, πρέπει νὰ ἀφήσει τὸν καρπό, μὰ τὸν ἐμποδίζει ἡ λαιμαργία του.

Ἔτσι αἰχμαλωτίζεται μοναχός του, γιατὶ ὥσπου νὰ κατορθώσει νὰ παρατήσει τὴ λεία του καὶ νὰ τὸ σκάσει, ἔρχονται οἱ κυνηγοὶ καὶ ρίχνουν ἀπάνω του τὸ δίχτυ τους. Καὶ ἀναγκάζεται τελικὰ ν' ἀφήσει τὸν καρπό, μὰ εἶναι ἀργὰ πιά.

Πηγή: Paul Watzlawick: Ἡ Γλώσσα τῆς Ἀλλαγῆς,
Ἐκδόσεις Κέδρος, Ἀθήνα 1986, σελ. 93

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |