Μίκης Θεοδωράκης

Ἀκοῦστε τὴν ἱδρυτικὴ διακήρυξι τοῦ Μίκη Θεοδωράκη γιὰ τὴν Κίνησι Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν ποὺ ἔκανε στὶς 1 Δεκεμβρίου 2010 στὸ Ἱδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη (Πειραιῶς 206, Ταῦρος). Ἕνα κίνημα, ὅπως λέγει ὁ μουσικοσυνθέτης, ἀντίστασης καὶ ἀνυπακοῆς στὴν ἐπιβολὴ ξενόφερτων λύσεων, ἠθῶν καὶ μέτρων, ποὺ ἀλώνουν τὴν κυριαρχία τῆς χώρας, τὴν ἀνεξαρτησία της καὶ «τὴν ψυχή του λαοῦ της».

Ὁ ἱστότοπος δὲν συμφωνεῖ μὲ ὅλα τὰ σημεία τῆς ὁμιλίας τοῦ Μίκη, ὅπως π.χ. ὅτι δὲν γίνεται καμμία ἀναφορὰ στὸν πνευματικὸ ἄξονα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, τὴν Ἐκκλησία (χωρὶς πνευματικὸ ἄξονα ἐπιτυχημένο κίνημα δὲν γίνεται) καὶ ἡ ἀφελῆς εἰκόνα του γιὰ τοὺς ἀνατολικούς μας γείτονες (δὲν καταδικάζει μὲ καμμία λέξι τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία τῶν Νεοτούρκων καὶ τῶν ἠγέτη τους Μουσταφά Κεμάλ (Mustafa Kemal Atatürk) ποὺ ἦταν πρόδρομος τοῦ Χίτλερ (Adolf Hilter), καμμία καταδικαστικὴ λέξι γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν λαῶν (Ῥωμηῶν, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων) ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ὀθωμανικοῦ καθεστῶτος καὶ τῆς Ἄγκυρας ἀπὸ τὸ 1911 ἕως σήμερα, καμμία καταδικαστικὴ λέξι γιὰ τὸ Κουρδικὸ Ζήτημα, κ.ἄ.), παρ΄ ὅλο ποὺ κάνει λόγο γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ καὶ τὸ Σερβικὸ Ζήτημα καὶ καταδικάζει τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ καὶ τῶν ΗΠΑ. Ἐν τούτοις μᾶς δίνει κάποιες σημαντικὲς πληροφορίες ποὺ εἶναι ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινό.

Ἡ ὁμιλία ἀξίξει νὰ γίνει εὐρέως γνωστὴ καὶ νὰ συζητηθεῖ. Εἰδικὰ στὸ τρίτο μέρος μιλάει ὁ Μίκης γιὰ τὸ πῶς γίνεται ἡ κακὴ χρήσις τῆς ψυχολογίας τῆς ἐπικοινωνίας ἀπὸ πλευρᾶς τῆς πολιτικῆς γιὰ νὰ περάσει μέτρα πρὸς ὥφελος συγκεκριμένων τραπεζικῶν οἴκων καὶ εἰς βάρος τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας. Ἡ ψυχολογικὴ στρατηγικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ὀνομάζεται εὐφημιστικὰ καὶ μεταφορικὰ θεραπεία σόκ. Προτάθηκε ἀπὸ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ μονεταρισμοῦ Μίλτων Φρήδμαν (Milton Friedman) ποὺ διετέλεσε οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ πρώην προέδρου τῶν ΗΠΑ Ρόναλδ Ρήγκαν (Ronald Reagan). Γιὰ νὰ περάσουν τὰ καταστροφικὰ οἰκονομικὰ μετρὰ ἀξιοποιεῖται ἡ ψυχολογικὴ κατάστασις ΄ς τὴν ὁποία εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν ὑφίσταται ἕνα σόκ. Ὅταν εὑρίσκεται 'ς κατάστασι σὸκ δὲν μπορεῖ νὰ προστατεύσει τῶν ἑαυτόν του ἐπειδὴ παθαίνει ἡλικιακὴ παλινδρόμησι, δηλαδή συμπεριφέρεται καὶ ἀντιδρᾶ σὰν παιδί. Βλέπε περισσότερα στὸ βιβλίο τῆς Ναόμι Κλάϊν - Καταστροφικὸς Καπιταλισμός (Naomi Klein - Disaster Capitalism) καὶ τὴν συνέντευξί της.

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

μὲ τὴν ἐξαγγελία γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς Κινήματος Ἀνεξάρτητων Πολιτῶν δὲν ἀποσκοπῶ στὸν σχηματισμὸ ἑνὸς κόμματος οὔτε ἑνὸς ὀργανωμένου λαϊκοῦ κινήματος μὲ ὀργανώσεις, μέλη καὶ ἠγεσία. Τὸ μοναδικό μου κίνητρο εἶναι νὰ βοηθήσω νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα κίνημα καὶ μιὰ ζύμωση ἰδεῶν, ἀνεξάρτητα καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικο-κομματικὸ κατεστημένο, μὲ ἐπίκεντρο τὸν ἀνεξάρτητο πολίτη, ποὺ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ἀντιδράσει στὸ σημερινό ἀδιέξοδο καὶ νὰ συμβάλει μὲ τὶς ὅποιες δυνάμεις του στὴν ἔξοδο τῆς πατρίδας μας ἀπὸ τὴ βαθειὰ κρίση στὴν ὁποία μᾶς ὁδήγησε ἡ διεθνὴς κρίση τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ οἱ ἐξαρτημένοι ἀπὸ διεθνὴ κέντρα ἐξέχοντες πολιτικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ κύκλοι μαζὶ μὲ τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ποὺ συμμετεῖχε ἐνεργητικὰ ἡ παθητικὰ στὸν κατήφορο τῆς δημόσιας ζωῆς ἀπὸ τὸ 1974 ἕως σήμερα.

Μίκης Θεοδωράκης

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (1/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (2/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (3/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (4/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (5/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (6/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (7/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (8/9)

ΣΠΙΘΑ -
Κίνησις Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν -
Μίκης Θεοδωράκης (9/9)

ἡ σχολὴ σόκ

Ναόμι Κλάϊν
Naomi Klein

ἐδῶ καὶ ἡ μετάφρασις τῆς ὁμιλίας στὰ ἑλληνικά.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |