Ἰσαάκ Σίνγκερ (Isaac Singer)
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Στὸ δικαστήριο τοῦ πατέρα μου
    Ἐκδόσεις Ἑστίας, Ἀθῆναι 2008.
    Ἀναθυμᾶται τὴν ζεστασιὰ καὶ τὴν σιγουριὰ τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ του, τὴν γοητεία τῶν ὑποθέσεων τοῦ δικαστηρίου, τὴν κλειστὴ καὶ πιστὴ στὴν παράδοση ἑβραϊκὴ κοινότητα τῆς Πολωνίας, καθὼς καὶ τὸν ἀπόηχο τῶν μακρινῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων καὶ τῶν νέων ἰδεῶν στὶς παραμονὲς τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |