Παναγιώτης Ἀ. Μιχελῆς
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
 • Π. Ἀ. Μιχελῆς, Αἰσθητικὴ Θεώρηση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης,
  Ζ´ ἔκδοση 2006, Ἵδρυμα Παναγώτη καὶ Ἔφης Μιχελῆ

Στὸ ἔργο αὐτὸ ὁ Π. Ἀ. Μιχελῆς μελετᾶ τὴ βυζαντινὴ τέχνη μὲ σκοπὸ νὰ ἐξηγήσει τὴ γοητεία τῆς τέχνης αὐτῆς -ποὺ γιὰ μεγάλο διάστημα ἦταν παραγνωρισμένη- ἀλλὰ καὶ τὴ σημασία της τόσο γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀληθινῆς πορείας τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ὅσο καὶ τὴν ἀντίληψη τῆς σύγχρονης τέχνης.

Βασίζοντας τὴν ἀνάλυσή του στὴν αἰσθητικὴ κατηγορία τοῦ «ὑψηλοῦ», ποὺ κατὰ τὸν συγγραφέα διέπει τὴν βυζαντινὴ τέχνη, σὲ ἀντιδιαστολή μὲ τὴν κατηγορία τοῦ «ὡραίου» ἀπὸ τὴν ὁποία ἐμπνέεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη, ὁ Μιχελῆς ἐκφράζει τὶς κριτικὲς ἀπόψεις του γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης καὶ εἰσάγει τὴ θεωρεία τῆς «αἰσθητικῆς θεώρησης τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης», δηλαδὴ τῆς θεώρησής της μέσω τῶν αἰσθητικῶν κατηγοριῶν.

Sir Herbert Read

Sir Herbert Read, στὸν πρόλογο τὶς ἀγγλικῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου, ἐπιδοκιμάζει τὶς ἀπόψεις τοῦ Π. Ἀ. Μιχελῆ καὶ μεταξὺ ἄλλων γράφει:
«ὁ καθηγητῆς Μιχελῆς τώρα γιὰ πρώτη φορά βάζει τάξη καὶ ρίχνει φῶς σ' αὐτὸ τὸ χάος (ποὺ ἐπικρατεῖ σχετικὰ μὲ τὴ γνώση τῆς βυζαντινῆς τέχνης). Κάθε ἀναγνώστης, στὸ τέλος τῆς μελέτης τοῦ ἔργου αὐτοῦ, θὰ ἔχει ἀποκομίσει ὄχι μόνο μιὰ βαθύτερη γνώση τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς θρησκευτικῆς σημασίας τῆς βυζαντινῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ μιὰ βαθειὰ γνώση τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν (κλασσικοῦ - ἀνατολικοῦ - γοτθικοῦ) μὲ τοὺς ὁποίους συνδέεται στενὰ ὁ βυζαντινὸς. Τὸ Βυζάντιο ἦταν τὸ σημεῖο συνάντησης Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, τὸ χωνευτήρι μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέκυψε ἡ σύγχρονὴ τέχνη στὸ σύνολό της. Εἶναι λοιπὸν θεμελιώδους σημασίας ἡ κατανόηση αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικὰ σημαντικῆς ἐποχῆς γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης γενικά...».

Μεταφράσεις Τὸ βιβλίο μεταφράσθηκε στὰ
 • ἀγγλικὰ (1955, 1964, 1977),
 • γαλλικὰ (1959, 1963, 1974),
 • ἰταλικὰ (1968),
 • σερβικὰ (1973),
 • ρουμανικὰ (1982),
 • ἰαπωνικὰ (1982).
Ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος
Παναγώτη καὶ
Ἔφης Μιχελῆ

Ἑλληνικές ἐκδόσεις:

 • Α´ (1946),
 • Β´ (1972),
 • Γ´ (1977),
 • Δ´ (1978),
 • Ε´ (1990),
 • ΣΤ´ (2001),
 • Ζ´(2006)

Κεντρικὴ διάθεση τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύματος Παναγώτη καὶ Ἔφης Μιχελῆ:

 • Βιβλιοπολεῖο ΜΙΕΤ, Ἀμερικῆς 12, Ἀθήνα, τηλ. 210 3614143
 • Βιβλιοπολεῖο τῆς ΕΣΤΙΑΣ, Σόλωνος 60, Ἀθήνα, τηλ. 210 3615077
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |