Μίλαν Κούντερα
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Τὰ συναισθήματα

Τὰ συναισθήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ γίνονται τρομακτικὰ ὅταν ἀνάγονται σὲ ἀξίες, σὲ κριτήρια ἀλήθειας, σὲ ἄλλοθι γιὰ κάποιες συμπεριφορές. Μὲ τὰ πιὸ εὐγενικὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα δικαιολογοῦνται οἱ μεγαλύτερες φρικαλεότητες. Μὲ τὸ στῆθος φουσκωμένο ἀπὸ λυρικὰ αἰσθήματα ὁ ἄνθρωπος διαπράττει τίς χειρότερες ποταπότητες στὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης. Ὅταν τὰ συναισθήματα ἀντικαθιστοῦν τὴν ἔλλογη σκέψη, γίνονται τότε τὸ θεμέλιο τῆς ἀσυνεννοησίας καὶ τῆς μισαλλοδοξίας. Γίνονται, σύμφωνα μὲ τὸν Κάρολος Γιούνγκ «τὸ ἐποικοδόμημα τῆς κτηνωδίας».

...

... Ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση καὶ μετά, ἡ Δυτικὴ εὐαισθησία ἰσορρόπησε μὲ ἕνα συμπληρωματικὸ πνεῦμα: ἐκεῖνο τῆς λογικῆς καὶ τῆς ἀμφιβολίας, τοῦ παιγνίου, τῆς σχετικότητας τῶν ἀνθρώπινων. Ἔτσι ἡ Δύση γνώρισε τὸν ἑαυτό της σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις.

Πηγή: Jacques et son maître / hommage à Denis Diderot en trois actes,
Παρίσι 1981, σέλ . 9-26.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |