Βὲρτ Χέλλιγγερ
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Ἀποφθέγματα
 • Μιὰ ἀπάντηση πρέπει κανεὶς νὰ τὴν κερδίσει μέσῳ σεβασμοῦ.

 • Ἐλάχιστη ἀγάπη, ἐλάχιστη ἐπίδραση.

 • Μὲ τοὺς καλοὺς ἄνδρες ἢ τὶς καλὲς γυναῖκες πρέπει κανεὶς νὰ ἀλλάξει.

 • Δὲν ὑπάρχει λύση δίχως ἀγάπη.

 • Ὅποιος ἀγαπάει ἀποκλειστικά, δὲν ἀγαπάει τὸ σύνολο.

 • Ὅ,τι εἶναι σωστὸ δὲν σπεύδει.

 • Αὐτοὺς ποὺ κλαψουρίζουν δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς βοηθήσει κανείς.

 • Ὁ νοῦς εἶναι γρήγορος καὶ συνήθως ἀστοχεῖ, ἡ ψυχὴ εἶναι ἀργὴ καὶ πετυχαίνει διάνα.

 • Ὁ φόβος τυφλώνει.

 • Το νὰ ὑποφέρεις εἶναι εὐκολότερο ἀπὸ τὸ νὰ δρᾶς.

 • Γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐνστάσεις, το νὰ μὴν ἔχουν λύση εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ ἔχουν μία.

 • Μὲ τὰ δάκρυα τῆς αὐτολύπησης φεύγει καὶ ἡ εὐτυχία

 • Τὰ παιδιὰ θέλουν τοὺς γονεῖς τους νὰ εἶναι μεγάλοι, καὶ ὄχι ἴσοι.

 • Μερικοὶ ὠθοῦν ἄλλους σὲ θάνατο, ἐνθαρρύνοντάς τους .

 • Ἡ πρόθεση δὲν εἶναι ὑποκατάστατο τῆς κατανοήσεως.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |