Ἑρρῖκος Φρήδ
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Εἶναι, αὐτὸ ποὺ εἶναι

Εἶναι ἀνοησία
Λέει ἡ λογικὴ

Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι
Λέει ἡ ἀγάπη


Εἶναι δυστυχία
Λέει ὁ ὑπολογισμὸς
Δὲν εἶναι τίποτα παρὰ πόνος
Λέει ὁ φόβος
Εἶναι μάταιο
Λέει ἡ σύνεση

Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι
Λέει ἡ ἀγάπη

Εἶναι γελοῖο
Λέει ἡ ὑπερηφάνεια
Εἶναι ἀπερίσκεπτο
Λέει ἡ προσοχὴ
Εἶναι ἀδύνατο
Λέει ἡ πείρα

Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι
Λέει ἡ ἀγάπη Μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανική: Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |