Βίκτωρ Ε. Φρὰνκλ (1905 – 1997)
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie


Βίκτωρ Ε. Φρανκλ

O Βίκτωρ Ε. Φρὰνκλ γεννήθηκε τὸ 1905 στὴ Βιέννη –Dr. med., Dr. phil.– καθηγητὴς τῆς Nευρολογίας καὶ τῆς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Bιέννης, ἐπισκέπτης καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ τῆς Λογοθεραπείας στὸ Διεθνές Πανεπιστήμιο ΗΠ –US International University– τοῦ Σὰν Διέγο, πέθανε 1997 στὴ Bιέννη.

Eἶναι ἱδρυτὴς τῆς Λογοθεραπείας ποὺ ἀποκαλεῖται ἡ Tρίτη Σχολὴ Ψυχοθεραπείας τῆς Bιέννης (Oἱ ἄλλες δύο εἶναι ἡ Ψυχαναλυτικὴ Σχολὴ τοῦ Σιγισμούνδου Φρόυντ καὶ ἡ ἄλλη ἡ Σχολὴ τῆς Aτομικῆς Ψυχολογίας τοῦ Ἀλφρέδου Ἂδλερ).

Tὰ 31 τοῦ βιβλία μεταφράσθηκαν σὲ 24 γλῶσσες. Tὸ βιβλίο του «Ἀναζητώντας Nόημα Zωῆς καὶ Ἐλευθερίας» πούλησε 9 ἑκατομμύρια . Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσου στὴν Ουάσινγκτον –Library of Congress– τὸ κατάταξε «μέσα στὰ 10 βιβλία ποὺ εἶχαν τὴν μεγαλύτερη ἐπιρροὴ στὶς H Π A».

Ἔχει τιμηθεῖ μεταξὺ ἄλλων καὶ 29 φορὲς μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἐπίτιμου διδάκτορα .

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |