Δημοσθένης Δαββέτας
Απόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie

Ἀποφθέγματα

 • Ἡ λιγόστεψη τῆς ὁμιλίας σὲ φέρνει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ ἔνστικό σου.

 • Ταξιδεύει συνήθως διαρκῶς ὅποιος ζεῖ τὸ παρὸν στὴν πολλαπλὴ τοῦ διάσπαση.

 • Ὁ καλύτερος τρόπος νὰ κρύβεσαι εἶναι νὰ δείχνεις τὶς πληγές σου.

 • Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γυρίσεις ἀνάποδα γιὰ νὰ δεῖς διαφορετικᾷ τὸν κόσμο. Ἕνα τράνταγμα ἀρκεῖ.

 • Τὶς στιγμές τῆς γονιμότητας δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς κουβέντα γιὰ τὸ παρελθόν.

 • Οἱ ἀληθινὲς ἀποφάσεις δὲν ἀνακοινώνονται οὔτε προαναγγέλονται... μόνο τὶς νοιώθεις.

 • Τὰ σημάδια τῆς νύχτας δὲν φαίνονται καὶ κυρίως δὲν σβήνονται.

 • Ὅσο μὲ πλησιάζεις, τόσο κι ὁ χῶρος μεγαλώνει.

 • Ἀκοῦς καλύτερα τὴν φωνή σου, ὅταν δὲν τὴν ἀφήνεις εὔκολα νὰ βγεῖ ἀπὸ μέσα σου. ὸ παρὸν δὲν ἔχει ἡλικία.

 • Στὸν ἔρωτα ἡ αἰωνιότητα γίνεται μία στιγμή.

 • Ἡ ἐπιθυμία παράτασης τῆς νεότητας εἶναι πάνω ἀπ' ὅλα ἡ ἄρνηση νὰ τελειώσει ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους.

Πηγή: 60 ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ, 60 ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΕΣ… ΕΙΚΟΝΕΣ,
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |