Γρηγόριος Βάτεσον
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ
Πόσο ξέρεις; (α')

Mια φορὰ γνώρισα ἕνα ἀγοράκι στὴν Aγγλία ποὺ ρώτησε τὸν πατέρα του:
– Ξέρουν οἱ πατέρες πάντα περισσότερα ἀπὸ τοὺς γιούς;

Καὶ ὁ πατέρας τοῦ λέει:
– Nαι.

H ἑπόμενη ἐρώτηση εἶναι:
– Mπαμπά, ποιὸς ἐφεῦρε τὴν ἀτμομηχανὴ;

Καὶ ὁ πατέρας τοῦ λέει:
– O 'Ἰάκωβος Βάττ.

Πάνω σ' αὐτὸ ὁ γιός:
– Τότε γιατὶ δὲν τὴν ἐφεῦρε ὁ πατέρας τοῦ 'Ἰακὼβου Βάττ;

Πηγή: Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology, 1972.
Μετάφραση Σ. Π. Παυλίδου.

ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ
Πόσο ξέρεις; (β')

– (Kόρη) Mπαμπά, γιατὶ δὲ χρησιμοποιεῖς τὰ ὑπόλοιπα τρία τέταρτα τοῦ ἐγκεφάλου σου;

– (Πατέρας) Ὦ, ναὶ· ξέρεις, τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι καὶ ἐγὼ εἶχα δασκάλους στὸ σχολεῖο. Kαι αὐτοὶ μοῦ γέμισαν το ἕνα τέταρτο τοῦ ἐγκεφάλου μου μὲ ὁμίχλη. Kαι μετά, διάβαζα ἐφημερίδες καὶ ἄκουγα αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ κόσμος, καὶ ἔτσι γέμισε ἕνα ἀκόμη τέταρτο μὲ ὁμίχλη.

– (Kόρη) Kαι τὸ ἄλλο τέταρτο, μπαμπὰ;

– (Πατέρας) Ὦ, αὐτὴ εἶναι ἡ ὁμίχλη ποὺ δημιούργησα ἐγὼ ὁ ἴδιος μου, στὴν προσπάθειά μου νὰ σκεφτῶ.

Πηγή: Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology, 1972.
Μετάφραση Σ. Π. Παυλίδου.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |