Ἀπόστολος Ε. Βακαλόπουλος
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (8 τόμοι)
    Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2001
    ἀπαραίτητο γιὰ κάθε βιβλιοθήκη.

  • Ἱστορία τῆς Μακεδονίας (1354 - 1833)
    Ἐκδόσεις Βανιάς, Θεσσαλονίκη 1992.
    Ἔγκυρο καὶ διαχρονικὸ ἔργο τοῦ καθηγητοῦ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεμιστήμιο.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |