ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

Τὰ Τοίχοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως

  • Συναξαριστής (Νέος καὶ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου) - 11 Μαΐου 330 - Τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, τῆς Νέας Ῥώμης καὶ ἡ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας (translatio urbis) τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν Πρεσβυτέρα Ῥώμη στὴν Νέα Ῥώμη.
  • Ἡ Πόλις ἐάλω. - Διάφορα
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |