Εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς ἐπισκεφθήκατε!

ΑΘΗΝΑΙ
Ὁ Παρθενών (447-432 π.Χ.)

Εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς ἐπισκεφθήκατε καὶ εὐχόμαστε νὰ σᾶς ἄρεσε ἡ δικτυακὴ τοποθεσία μας ἔτσι ὥστε νὰ τὴ συστήσετε καὶ σὲ ἄλλους.

Γιὰ τυχὸν ἐρωτήσεις ἢ τίς ἐγγραφὲς σας ἀναφορικὰ μὲ

Ἡ Πόλις ἐάλω
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας
τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως
(532-537 μ.Χ.)

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας! Πάρτε τηλέφωνο τὴν γραμματεία μας.

Ζητῆστε μας τώρα

Μείνετε σὲ ἐπαφὴ μαζί μας!

Μὲ ἐγκάρδιους καὶ ἐλπιδοφόρους χαιρετισμοὺς
Στυλιανὸς Π. Παυλίδης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικὸς καὶ Διπλ. Οἰκονομολόγος Μηχανικὸς Πανεπιστημίου Ἄαχεν ▪ Πιστοποιημένος Σύμβουλος καὶ Ἐκπαιδευτὴς ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων ▪ Mέλος ΤΕΕ καὶ τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἐκπαιδευτῶν καὶ Συμβούλων ΝΓΠ.

Πρὸς Κορινθίους Α', 12,26

Εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη.

Ράινχολδ Νήβουρ
(1892-1971)

Θεέ, δῶσε μου τὴν γαλήνη,
γιὰ νὰ ἀποδεχθῶ πράγματα, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ ἀλλάξω,
τὸ θάρρος,
γιὰ νὰ μεταλλάξω πράγματα, ποὺ μπορῶ νὰ μεταλλάξω,
καὶ τὴ σοφία,
γιὰ νὰ διακρίνω το ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο.

Ριχάρδος Βάνδλερ

Ἐὰν κάνεις αὐτὸ ποὺ ἔκανες πάντα,
τότε θὰ λάβεις αὐτὸ ποὺ λάμβανες πάντα.
Ἐὰν αὐτὸ ποὺ θέλεις δὲν τὸ λαμβάνεις,
τότε κάνε κάτι ἄλλο.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |