Γιατί Βιβλιοθεραπεία;

Γειά σας,

Μὲ τὴν ἀνάγνωσι μπορεῖτε νὰ ἀρχίσετε πηγαίνοντας εἴτε στὰ ἐνδιαφέροντα κείμενα, εἴτε στὸν κατάλογο συγγραφέων, ὅπου σὲ μερικὲς περιπτώσεις θὰ βρεῖτε τοῦ συγγραφέως τὴν βιογραφία, τὴν βιβλιογραφία του ἢ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του.

Θὰ χαροῦμε πολὺ νά «ἀκούσουμε» τὴν γνώμι σας!

Ἐγκάρδια
Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

ΥΓ. Ἡ ζεύξις «ἀξιανάγνωστα βιβλία» ἔχει καταργηθεῖ καὶ συγχωνεύθηκε μέ τὸν κατάλογο συγγραφέων.

Βίκτωρ Ε. Φράνκλ

«Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὸ βιβλίο ὡς θεραπευτικὸ μέσο, τὸ ἐννοοῦμε ὄντως σοβαρὰ καὶ μάλιστα μὲ τὴν κλινικὴ σημασία τῆς λέξεως. Ἐδῶ καὶ δεκαετίες λαμβάνει ἡ βιβλιοθεραπεία στὰ πλαίσια τῆς θεραπείας τῆς νευρώσεως μιὰ δίκαιη θέσι. Στὸν ἀσθενῆ συνιστᾶται ἡ ἀνάγνωσις συγκεκριμένων βιβλίων, καὶ φυσικά, ὄχι μόνο ἐξειδικευμένων βιβλίων.»

Ἄλδους Χάξλεϋ

«Ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νὰ χαθεῖ μέσα στὸ πέλαγος τῶν ἀσημαντοτήτων»

Φίλες καὶ φίλοι,

Ἀποφασίσατε νὰ διαβάσετε; Tέλεια, τότε εἶστε σωστὰ σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα. Γιατὶ ὅπως ἴσως νὰ γνωρίζετε ὁ ΝΓΠ δὲν καλλιεργεῖ μόνο τὸ Ν τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὶς πέντε αἰσθήσεις καὶ τὰ ἀνάλογα συστήματα ἀναπαραστάσεως, ἀλλὰ δίνει μεγάλη σημασία καὶ στὸ Γ, δηλαδὴ καὶ στὴν γλώσσα ὅπως καὶ στὴν καλλιέργειά της.

Σὲ αὐτὸν τὸν ἱστότοπο θὰ βρεῖτε ἄρθρα, ἀνέκδοτα, ἀποφθέγματα καὶ ἄλλα κείμενα, βιογραφικὲς πληροφορίες, ὅπως καὶ συνιστώμενα βιβλία ποὺ ἀφοροῦν ὄχι μόνο τὸν ΝΓΠ, ἀλλὰ ἐκτείνονται θεματικὰ ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνιολογία, τὴ ψυχοθεραπεία ἕως τὴ λογοτεχνία, τὴ φιλοσοφία καὶ τὴν πνευματικότητα, ποὺ μᾶς ἔχουν ἐνημερώσει, ἐμπνεύσει καὶ ἐνθουσιάσει.

Βίκτωρ Ε. Φράνκλ

Φυσικά «δὲν μπορεῖ τὸ βιβλίο νὰ ἀντικαταστήσῃ τῶν θεραπευτή, καὶ ἡ βιβλιοθεραπεία τὴν ψυχοθεραπεία. Ἀλλὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται ἡ συμβολὴ τοῦ βιβλίου. Tὸ σωστὸ βιβλίο στὴν σωστὴ στιγμὴ ἔσωσε πολλοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ νὰ αὐτοκτονήσουν.»

συνεχίζει ὁ Βίκτωρ Ε. Φράνκλ, αὐτὸς ὁ διάσημος ψυχοθεραπευτὴς καὶ ἱδρυτὴς τῆς Λογοθεραπείας, τῆς λεγόμενη Τρίτης Ψυχοθεραπευτικῆς Σχολῆς τῆς Bιέννης, μετὰ τὸν Σιγισμοῦνδο Φρόυντ καὶ τὸν Ἀλφρέδο Ἄδλερ.

Kαι ἡ Βιργινία Σατίρ, ἡ «γιαγιὰ τῆς οἰκογενειοθεραπείας», γράφει:

Βιργινία Σατίρ

«Θεωρῶ τὰ βιβλία ἐμπνευστὲς νέων δυνατοτήτων, ἐφαλτῆρες γιὰ νέες προσπάθειες καὶ πηγὲς περισσοτέρων πληροφοριῶν. Φυσικά, τὸ βιβλίο δείχνει μέρος τοῦ κόσμου ὅπως τὸ βλέπει καὶ τὸ ἑρμηνεύει ὁ συγγραφέας. Xαίρομαι νὰ παρατηρῶ τοὺς διάφορους τρόπους ποὺ ἀντικρίζουν οἱ ἄνθρωποι τὰ ἴδια πράγματα.»

Καλή ἀνάγνωση!

Λοιπόν, ἐπιλέξτε τὸ σωστὸ σας βιβλίο ἀπὸ τὸν κατάλογο συγγραφέων καὶ ποὺ θέλετε νὰ τὸ διαβάσετε αὐτὴ τὴν στιγμὴ καὶ βυθιστεῖτε στὴ μαγεία τοῦ βιβλίου.

Kαλὴ ἀπόλαυση καὶ καλὸ ταξίδι!

Φιλικὰ

Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Y.Γ.: Ἐνδιαφερόμαστε νὰ μάθουμε πῶς ἄραγε ἐπηρεαστήκατε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διαβάσατε. Θὰ θέλαμε νὰ ἀκούσουμε τὰ σχόλιά σας, τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ἰδέες σας. Kάθε σας γράμμα θά μᾶς εἶναι πολύτιμο.


βιβλιοθήκη τοῦ ναυτίλου

βιβλιοθήκη τοῦ ναυτίλου
Ὁδὸς Χαριλάου Τρικούπη 28, 106 79 ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνον: 210 3616204.
Τὸ ξεχωριστὸν βιβλιοπωλεῖον εἰς τὸ ὁποῖον μπορεῖτε νὰ βρεῖτε πολλὰ ἀξιανάγνωστα βιβλία. Ἀποστολὴ βιβλίων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |