Ὁ Ἐκπαιδευτής

Παυλίδης

Στυλιανὸς Π. Παυλίδης, διπλωματοῦχος μηχανολόγος μηχανικός καὶ διπλωματοῦχος μηχανολόγος οἰκονομολόγος τοῦ Πανεπιστημίου Ἄαχεν (Dipl. -Ing, Dipl. -Wirt. Ing. RWTH Aachen), γεννηθεῖς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καππαδοκικῆς (Νεάπολις, Νίγδη) καὶ προποντιδιακῆς (Καλόλιμνος) καταγωγῆς εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Κωνσταντινουπόλεως (DSI) καὶ ἔζησε 17 χρόνια στὴ Γερμανία, ὅπου σπούδασε καὶ ἐργάστηκε στὸ Ἄαχεν ὡς μηχανολόγος καὶ οἰκονομολόγος μηχανικός καθὼς καὶ ὡς σύμβουλος ἐπικοινωνίας μὲ βάση τὸν ΝΓΠ καὶ τῆς Συστημικῆς Σκέψεως.

Στὸ ἐνδιάμεσο ἦταν λόγῳ τῶν σπουδῶν του μὲ ὑποτροφία ἑνάμιση χρόνο στὶς ΗΠΑ (University of Utah, Willem J. Kolff, M.D. καὶ University of Nevada, Prof. Dr. Stojanoff).


Παυλίδης, Χριστίνα καὶ Τιμόθεος Χώλλβομ

Ἐκπαιδεύτηκε στὸν ΝΓΠ καὶ τὴν συστημ(ατ)ικὴν σκέψιν (συστημική-φαινομενολογική προσέγγισις) μὲ τοὺς ὀνομαστοὺς ἐκπαιδευτές ΝΓΠ (NLP Master Trainer), ψυχιάτρους ἢ θεραπευτὲς ὅπως Οὔλφ Πίτταν (Ulf Pitthan), Νικόλαος Γροχόβιακ (Klaus Grochowiak), Αἰκατερίνη Στρέσιους (Katharina Stresius), Ρωμανός Βράουν (Roman Braun), Θαδδαῖος Ἰάκωβος (Tad James), Ροβέρτος Μακδόναλδ (Robert McDonald), Βέρτ Ἑλλινγέριος (Bert Hellinger), Οὔυαττ Οὐώδσμαλλ (Wyatt Woodsmall), Ἰωσὴφ Ὀκόννορ (Joseph O'Connor), Ριχὰρδος Βάνδλερ (Richard Bandler), Ἰωάννης Λαβάλλη (John La Valle), Ροβέρτος Δίλτς (Robert Dilts), Ἰουδίθ Δελοζιέρ (Judith DeLozier) καὶ εἶναι πιστοποιημένος Ἐκπαιδευτὴς καὶ Σύμβουλος ΝΓΠ (certified NLP Trainer and Consultant) καὶ μέλος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἐκπαιδευτῶν καὶ Συμβούλων ΝΓΠ (Global NLP Training and Consulting Community).

Ἐπίσης, ἔχει ἐπιπλέον ἐκπαίδευση στὴν Μηχανική Σχεδιασμοῦ –ἀγγλιστὶ Design Human Engineering– τοῦ Ριχὰρδου Βάνδλερ καὶ στὴν Γραμμή Χρόνου ®© –ἀγγλιστὶ Time Line Therapy– τοῦ Θαδδαῖου Ἰακώβου.


Δίλτς, Παυλίδης, Δελοζιέρ

Ἔχει δώσει μεγάλο ἀριθμὸ διαλέξεων καὶ ὀργάνωσε σεμινάρια καὶ ἐργαστήρια σὲ ἰνστιτοῦτα, πανεπιστήμια καὶ ἐπιχειρήσεις. (Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο –Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων–, ΟΕΕΚ, ΜΟΔ κ.ἄ.)

Σήμερα δραστηριοποιεῖται στὸ χῶρο τῆς παροχῆς συμβουλευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν σὲ ἀτομικὴ ἢ ὁμαδικὴ βάση γιὰ ἰδιῶτες, ἐπιχειρήσεις καὶ τράπεζες καθὼς καὶ στὴν ἐκπαίδευση ΝΓΠ.

Τὸ ὅραμα του εἶναι «νὰ συνδημιουργήσωμε ἕναν κόσμο (οἰκογένεια, κοινότητα, πατρίδα) ποὺ νὰ εἶναι ἐναρμονισμένος μὲ τὸν κατὰ φύσιν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου».

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |