Δέκα Κύριες Ἀξίες τῆς
Παγκοσμίας Κοινότητος ΝΓΠ

Τὸ καλοκαίρι τοῦ ἔτους 2000 συναντήθηκαν στὸν Τιμίο Σταυρό (Santa Cruz) τῆς Καλιφόρνιας 110 ἄτομα, κυρίως ἐκπαιδευτές τοῦ ΝΓΠ –ἀγγλιστὶ NLP-Trainer– καὶ ἱδρυτὲς ἱδρυμάτων ΝΓΠ ἀπὸ 26 διαφορετικὲς χῶρες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο (τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσώπησε τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα ΝΓΠ) ἀντιπροσωπεύοντας διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς τοῦ πλανήτη μας.

Οἱ συμμετέχοντες τῆς συναντήσεως καθόρισαν, μεταξὺ ἄλλων δραστηριοτήτων, τὶς ἑξῆς ἀξίες ποὺ μοιράζονται ἀπὸ κοινοῦ:

  • Χρησιμότητα –ἀγγλιστὶ usefulness
  • Ἀκεραιότητα –ἀγγλιστὶ integrity
  • Σεβασμός –ἀγγλιστὶ respect
  • Οἰκολογία –ἀγγλιστὶ ecology
  • Δημιουργικότητα –ἀγγλιστὶ creativity
  • (Συμπαντική) Ἀγάπη –ἀγγλιστὶ (universal) love
  • Ἐλευθερία –ἀγγλιστὶ freedom
  • Διαφορετικότητα –ἀγγλιστὶ diversity
  • Κομψότητα –ἀγγλιστὶ elegance
  • Ἐπαγγελματισμός –ἀγγλιστὶ professionalism
Ὄχι!

Νέα ἐποχή; Ὄχι, εὐχαριστῶ!
Ἐπειδή,
ἡ καινὴ ἐποχὴ ἤδη ὑπάρχει ,
ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια ἐν τῷ κόσμῳ.
Ἀπλῶς κρύβεται. Γι' αὐτό,
γιὰ νὰ τὴν βρῶ ἔχω ἀνάγκη
τῆς ἐσωτερικῆς ἡσυχίας.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |