Ἐκπαίδευσις Ἐπιχειρήσεων

 
Ὁ ἐπιχειρησιακός ΝΓΠ

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων ἐπεξεργάζεται μὲ τὴν διαδικασία τῆς μοντελοποίησης βάσει τοῦ ΝΓΠ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκπαίδευσης στὸ χῶρο τῆς ἐπιχειρήσεώς σας –ἀγγλιστὶ in-house-training– ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς δικές σας ἀνάγκες καὶ βοηθᾷ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρήσεώς σας.

ΝΓΠ εἶναι μία μέθοδος ποὺ δίνει σὲ κάθε θέμα περισσότερο νόημα καὶ διαφάνεια καὶ ὑπόσχεται ἐντατικότερη ἐκμάθηση, ἀποδοτικότερη μεταλλαγὴ καὶ ἐφαρμογὴ μὲ περισσότερα κίνητρα.

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ ΝΓΠ εἶναι τὸ ἀνταγωνιστικὸ πλεονέκτημα στὴν ἐπικοινωνία.

Ἐὰν θέλετε νὰ μάθετε τὸ τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε με ὁ ἐπιχειρησιακὸς ΝΓΠ γιὰ τὴν ἐπιχείρησή σας, τότε καλέστε μας, χωρὶς καμία δέσμευση, σὲ μία πρώτη συνάντηση μαζί σας.

Ἕως τότε μερικὲς ἰδέες γιὰ σᾶς:

 • Ἐκπαίδευσις Ἐπικοινωνίας
 • Ἀνάπτυξις Προσωπικοῦ
 • Διαχείρησις Συγκρούσεων
 • Kαθοδήγησις Συνομιλίας καὶ Τεχνικὴ Συζητήσεως
 • Kαθοδήγησις Συνεργατῶν
 • Ἐκπαίδευσις Δημιουργικότητος
 • Συντονισμὸς καὶ Καθοδήγησις Συνεδριάσεων μὲ ἐπιτυχία
 • Ὅραμα καὶ Χάρισμα
 • Σχεδιασμὸς καὶ Διαχείρησις Χρόνου –ἀγγλιστὶ time mastering
 • Παρουσίασις –ἀγγλιστὶ presentation & moderation
 • Ἐκπαίδευσις Διευθυντικῶν καὶ Διοικητικῶν Στελεχῶν
 • Παρακίνησις καὶ Δημιουργία Ὁμάδος –ἀγγλιστὶ motivation and team-building
 • Διαπραγμάτευσις καὶ Πώλησις
 • Συμβουλευτικὴ –ἀγγλιστὶ coaching
 • Διαχείρισις Ἐντάσεως –ἀγγλιστὶ stress managment
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |