Τὸ Κλασσικὸ Πρόγραμμα

 

Ὁ ἐπιχειρησιακός ΝΓΠ

Mὲ ἕνα συνδυασμὸ ἀπὸ διάλεξη, ἐπιδείξεις καὶ ἐξασκήσεις θὰ ἀποκαλύψετε τὶς δικὲς σας κρυμμένες δυνάμεις.

Θὰ μάθετε ἀπλές, ἀλλὰ ἄκρως ἀποτελεσματικἑς τεχνικὲς τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ ΝΓΠ ποὺ θὰ εἴστε σὲ θέση νὰ τὶς ἀξιοποιήσετε ἀμέσως τὸ σεμινάριο στὴν καθημερινὴ σας ἐπαγγελματικὴ ἢ προσωπικὴ ζωή.

Διάρκεια: 10-12 ὥρες (2-4 μέρες).

 • Eἰσαγωγὴ στὸν ΝΓΠ
 • Tὰ Bασικὰ Ἀξιώματα τοῦ ΝΓΠ –ἀγγλιστὶ presuppositions
 • Ἡ Ἀκρίβεια Ἀντιλήψεως
 • Ἐναρμονίζεσθαι –ἀγγλιστὶ rapport
 • Συμβαδίζειν –ἀγγλιστὶ pacing
 • Καθοδηγεῖν –ἀγγλιστὶ leading
 • Ὁμοφροσύνη –ἀγγλιστὶ congruence
 • ΒΑΚΟΓ: Oἱ οπτικοί, οἱ ἀκουστικοί, οἱ κιναισθητικοί καὶ ἡ ἐπικοινωνία μαζὶ τους
 • Σω.Προ.Χει.Μα.Γλω: Τὰ γνωστικὰ πρότυπα
 • Σύνδεσις –ἀγγλιστὶ association
 • Ἀποσύνδεσις –ἀγγλιστὶ dissociation
 • Ἀγκυροβόλησις –ἀγγλιστὶ anchoring
 • Καλοσχηματισμένες Ἐκβάσεις –ἀγγλιστὶ well-formed outcome
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |