Μερικὲς Μὴ Γραμμικὲς Σκέψεις (2 ἀπὸ 3)

Ἡ στάση αὐτομίσους ἀναπτύσσεται ἀρχικὰ ὡς προσαρμογὴ γιὰ νὰ προστατέψουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ βοηθήσουμε τὴν οἰκογένειά μας, δηλαδὴ εἶναι ἀπόρροια μιᾶς ἐποικοδομητικῆς στάσης καὶ μιᾶς καλῆς πρόθεσης. Ἡ ἀνακάλυψη αὐτῆς τῆς πρόθεσης μᾶς βοηθάει νὰ ὑπερνικήσουμε τὸ αὐτομίσος.

Οἱ ὑπεραπαιτήσεις

Οἱ ὑπεραπαιτήσεις στὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία μᾶς ὁδηγοῦν νὰ ὑπεραπαιτοῦμε μετὰ ἐμεῖς πολλὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, ὅπως εἶναι ἡ τελειομανία ἢ τὰ συνεχῆ ἐσωτερικά «αἰσθήματα πρέπει / ὀφείλει» (τύψεις καὶ ἐνοχές) τὰ ὁποία μὲ τὴ σειρά τους μᾶς δημιουργοῦν φόβους ἀποτυχίας. Δὲν ὑπάρχουν ἐνοχὲς χωρὶς ἐσωτερικὴ ἀξίωση τοῦ «πρέπει / ὀφείλει».

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ ἀκόμη πιὸ ἰσχυρὴ ὑπεραπαίτηση ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας (ἡ προσπάθεια νά «ἐλέγξουμε /κυριεύσουμε» τὸν ἑαυτό μας) καὶ τὸ αὐτομίσος («δέν ἀρκῶ ποτέ, θὰ ἐξαναγκάσω τὸν ἑαυτό μου γιὰ νὰ ἀρκεῖ»). Τὰ παιδιὰ θέλουν νὰ βοηθήσουν τὴν οἰκογένειά τους καὶ θυσιάζουν ἔτσι τὴν ἐσωτερικὴ τοὺς αὐτονομία.

Τὸ αὐτομίσος καὶ ἡ αὐτοαποξένωση εἶναι γενικὰ τὰ καταστρεπτικὰ στοιχεῖα. Τὸ ἀντιφάρμακο γιὰ τὸ αὐτομίσος εἶναι ἡ συμπάθεια καὶ ἡ ἀκλόνητη ἀλληλεγγύη μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὰ δικά μας συναισθήματα, ἡ εὐμενὴς κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ σαφὴς ἀντίληψη καὶ ἡ λειτουργία τῶν ἁρμοδιοτήτων.

  • Τὰ συναισθήματα, ὅταν δὲν ἀγνοοῦνται καὶ οὔτε παραμορφώνονται, δὲν εἶναι ποτὲ καταστρεπτικά.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |