Μερικὲς Μὴ Γραμμικὲς Σκέψεις (3 ἀπὸ 3)
Ἡ αὐτοεικόνα μας

Στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν αὐτοαποξένωση εἶναι ἡ γνώμη ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τὸ τὶ πιστεύουμε γιὰ τὸ ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς («εἶμαι ἀξιόπιστος / κουτός, πρακτικὸς τύπος / ἀθλητικὸς τύπος», «στὴν οὐσία μιὰ χαρὰ / στὴν οὐσία ἤρεμος» κ.τ.ὅ.).

Μιὰ ἀρνητικὴ ἢ θετικὴ πεποίθηση –ἀγγλιστὶ belief, γερμανιστὶ Glaubenssatz– γιὰ τὶς οὐσιώδεις ἰδιότητες τοῦ ἑαυτοῦ μας μπορεῖ νὰ καθoρίσει σὲ βάθος τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ ζωή μας.

Ὅταν ἀλλάζουμε τὴ γνώμη ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τότε ἀλλάζουν καὶ τὰ συναισθήματά μας. Ἀποδυόμαστε τὸν παλιὸ μᾶς ἑαυτό.

Τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα γιὰ τὸν ἐαυτο μας ἀνάγονται σὲ ἀρνητικές γνώμες γιὰ τὸν ἐαυτό μας. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀκολουθήσουμε ἕνα τέτοιο συναίσθημα καὶ νὰ εξιχνιάσουμε τὸ πιστεύω ποὺ κρύβεται πίσω ἀπό αὐτό. Ἐπί παραδείγματι, τὸ «εἶμαι ἀσήμαντος» μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ «δὲν δίνω σημασία στὸν ἐαυτὸ μου, ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι εἶμαι ἀσήμαντος».
Μόνος ἢ μοναξιά;

Ὅταν βρισκόμαστε μόνοι μας, τότε ἔχουμε τὴν ἐπιλογὴ εἴτε νὰ νιώθουμε μοναξιὰ εἴτε νὰ εἴμαστε μὲ τὸν ἑαυτό μας.

Ἐν κατακλεῖδι

Ἀπόγνωση, ἀποκαρδίωση καὶ ἀδύναμη ὀργὴ ἀνάγονται στὸ ἀδιάγνωστο αὐτομίσος.

Συχνὰ περιμένουμε πολλὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ τίποτα καλὸ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Στήν οὐσία εἶναι μιὰ μεγάλη νοσταλγία ποὺ νιώθουμε μιὰ νοσταλγία πρὸς τὸν ἑαυτό μας.

Ἡ στοργικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό μας μᾶς δημιουργεῖ μιὰ δύναμη καὶ μιὰ ζωτικὴ χαρὰ ποὺ ὡς τότε οὔτε κὰν εἴχαμε ὑποψιαστεῖ ὅτι τὶς διαθέτουμε.

Ὅταν ἐπιτύχουμε αὐτὴ τὴν ἐπαφή, τότε παίρνει καὶ ἡ ἐπαφή μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους μιὰ ὡς τότε ἀσύλληπτη σὲ βάθος διάσταση.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |