Σύντομη Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις (2 ἀπὸ 4)


Φρειδερῖκος Πέρλς

Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ Ριχάρδος Βάνδλερ καὶ Ἰωάννης Γρίνδερ ἦταν νὰ μελετήσουν τρεῖς κορυφαίους ψυχοθεραπευτὲς μὲ τὸ ἐρώτημα, τὶ ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ τούς κάνει ἐπιτυχημένους.

Οἱ ψυχοθεραπευτὲς αὐτοὶ ἦταν οἱ:

  • Φρειδερῖκος Πέρλς ( 1893-1970),
    (Friedrich Salomon Perls) αὐτὸς ὁ καινοτόμος ψυχοθεραπευτὴς καὶ θεμελιωτὴς τῆς θεραπευτικῆς σχολῆς ποὺ εἶναι σήμερα γνωστὴ ὡς μορφοδομικὴ θεραπεία –γερμανιστὶ Gestalttherapie–,


Βιργινία Σατίρ

  • Βιργινία Σατίρ (1916-1988),
    (Virginia Satir) αὐτὴ ἡ καταπληκτικὴ οἰκογενειοθεραπεύτρια ποὺ ἦταν σὲ θέση νὰ βρίσκει λύσεις γιὰ πολὺ δύσκολες οἰκογενειακὲς σχέσεις, καὶ


Μίλτων Ἒρικσον

  • Μίλτων Ἒρικσον (1901-1980),
    (Milton Η. Erickson) ὁ παγκοσμίως γνωστὸς ὑπνωσιοθεραπευτής.

Ὑπέθεσαν ὅτι ἔπρεπε ὁ τρόπος τῆς ἐπικοινωνίας τους μὲ τοὺς πελάτες νὰ εἶναι ἡ οὐσία μιᾶς βαθιᾶς ἀποτελεσματικῆς ἀλλαγῆς.

Ἔτσι δημιουργήθηκαν μὲ τὸν καιρὸ ποικίλες τεχνικὲς ἐπικοινωνίας καὶ θεραπείας, μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ προκαλέσει στὸν ἑαυτό του καὶ στοὺς ἄλλους βαθειὲς ἀλλαγὲς σὲ καταπληκτικὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |