ζεύξεις σχετικοὶ μὲ τὸν ΝΓΠ

"The Institute for Eclectic Psychology in Nijmegen, established in 1982, is Holland’s oldest and largest NLP institute. The IEP teaches and develops NLP, provocative coaching and transcultural modelling, inspiring leadership and team building. Our clients are mostly coaches, trainers, therapists, advisors, managers, psychologists and doctors.”

  • NLP Comprehensive
    PO Box 927, Evergreen, CO 80437
    Phone: (303) 987-2224, (800) 233-1657, Fax: (303) 987-2228

"We are here to help individuals and businesses make the fullest use of their talents and resources. We teach the thought processes and communication strategies of exceptional performers through workshops, books, and tapes.

NLP, or Neuro-Linguistic Programming, is the science of how the brain codes learning and experience. This coding affects all communication and behavior. It affects how you learn and how you experience the world around you. It is a key to reaching goals and achieving excellence."


"The NLP Institute of California (Sunnyvale) is the Silicon Valley and San Francisco area's premier NLP / Human Patterning training organization. Tim and Kris Hallbom, both long time NLPers, are the co-directors of the Institute."

"Anchor Point Institute was founded in 1980 by Tim Hallbom and Suzi Smith to provide practical, skill-based training to individuals, businesses, and government organizations."

“Inspiritive is an NLP training organisation based in Sydney, Australia. Visit the Inspiritive NLP Resource Site on the World Wide Web for Interviews, Articles and NLP Processes.”

"We offer the only NLP certifications in the Midwest."

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |