ἄλλες ἀξιοσύστατες ζεύξεις

τὰ θέματα

Οἱ νέες ζεύξεις σημαίνονται μέ . Ἐνημερώστέ μας, ἐὰν κάποια ζεύξι δὲν λειτουργεῖ. Οἱ ζεύξεις εἶναι ταξινομημένες κατά τὰ κάτωθι θέματα:

ἰατρική

ἱστορία
 • Ἐδῶ θὰ βρεῖτε ἕναν πλούσιον σὲ ὑλικὸ ἱστότοπο τοῦ Φειδία Ν. Μπουρλᾶ ὡς ἐλάχιστη συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ μνήμη τῶν Ῥωμηῶν (28η Ὀκτωβρίου 1940).
 • Οἱ Ρωμαῖοι: Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ ἱστορικοῦ, θεολόγου καὶ πρωτoπρεσβυτέρου Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδη (1927-2001). «Ἡ διαστολὴ Ἑλληνισμοῦ καὶ Ῥωμαιοσύνης εἶναι σκέτη πλαστογραφία.»

ἡ γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν Λαῶν
στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία
τὸ 1914 - 1922

 • Ὁ Βραζιλιάνος Ροβέρτος Λόπες (Roberto Lopes) συγκέντρωσε σὲ αὐτὸν τὸν ἱστότοπο πολύτιμο ἀρχειακὸ ὑλικὸ σχετικὰ μὲ τὴν ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸν γερμανὸ Συνταγματάρχη φὸν Σάνδερς (Otto Liman von Sanders 1855 - 1929) Γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν Λαῶν πού ἔλαβε χώρα στὴν κατακτημένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους ἐπικράτεια καὶ προσχεδιάστηκε, προμελετήθηκε, ἐκτελέστηκε καὶ καθοδηγήθηκε στὴν ἀρχὴ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανοὺς κρατικοὺς ἀξιοματούχους Ἐνβέρ Πασά (Ὑπουργὸς Πολέμου), Ταλαάτ Πασά (Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν) καὶ Τζαυίτ (Ὑπουργὸς Ἑμπορίου, ντονμές) καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν Μουσταφὰ Κεμάλ καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἴνονου. Ἡ Γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν Λαῶν –ποὺ ἀποφασίστηκε στὸ Συνέδριο τῶν Νεότουρκων (Ἔνωσις καὶ Πρόοδος / Ittihad ve Terraki) τὸ 1911– ἄρχισε τὸ 1914 στὴν κατακτημένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους ἐπικράτεια καὶ συνεχίζεται ἀδιαλείπτως ἕως τὶς μέρες μας στὸ κεμαλικὸ κράτος τῆς Ἀγκύρας.

 • Δύο ἀκόμη ἐνδιαφέροντες ἀγγλόγλωσσοι ἱστότοποι ἀναφορικὰ μὲ τήν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων πού ἔλαβε χώρα στὴν κατακτημένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους ἐπικράτεια.

 • Οὔτε κὰν τὸ Ὀνομά μου: Μιὰ προσωπικὴ ἐμπειρία γιὰ τὸ πρῶτο Ὁλοκαύτωμα τοῦ Εἰκοστοῦ Αἰῶνα εἰς βάρος τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν (Ρωμῃοί, Ἀρμένιοι, Ἀσσύριοι) στὴν κατακτημένο ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπικράτεια τῆς περιόδου 1914-1923.

 • 27η Ἰουνίου 2008: ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟ. Ἴμβρος καὶ Τένεδος: 1923-2007. 84 χρόνια συνεχῶν παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων

ἡ γενοκτονία συνεχίζεται:
Τὰ Σεπτεμβριανά
τοῦ 1955 στὴν Κωνσταντινούπολιν


Ἡ εἰσβολὴ καὶ ἡ κατοχή τῆς Κύπρου ὑπὸ τὸ τουρκικὸ καθεστός ἀπὸ τὸ 1974

 • Ἀγνωστα παρασκήνια ποὺ ἔλαβαν χώρα τὸν Μάρτιο τοῦ 2004 στὸ Βύργενστοκ (Bürgenstock) τῆς Ἑλβετὶας ἀπὸ τὸν τότε ΥΠΕΞ Πέτρο Μολυβιάτη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πενθήμερων (24-29 Μαρτίου 2004) διαπραγμετεύσεων ἐπὶ τοῦ σχεδίου Ἀννᾶν τῶν 9.000 σελίδων. Ἄρθρο τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου «Τάσσος: Δὲν ὑπογράφω οὔτε λογαριασμὸ τοῦ ξενοδοχείου» ἀπὸ τὴν κυπριακὴ ἐφημερὶδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 3 Φεβρουαρίου 2010.
 • Νέα στοιχεία γιὰ τὸ μεγαλύτερο μαζικὸ ἔγκλημα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. ... «Δὲν ὑπάρχουν πιὰ «ἀγνοούμενοι Κυπροέλληνες καὶ Ἑλλαδίτες». Ὅλοι εἶναι νεκροί». Ἔτσι κατέληγε στὴν πολιτική του ἀναφορὰ-ἀνάλυσι, στὴν μηνιαία ἐφημερίδα «Κωνσταντινούπολις» τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1981, ὁ Κωνσταντινουπολίτης διευθυντὴς ἀρθρογράφος της Ἀνδρέας Γ. Λαμπίκης, ποὺ ἀπελάθηκε τὸ 1955, μετὰ τὸ τουρκικὸ πογκρὸμ, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώθηκε κατὰ τῶν Ρωμηῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. » ... «Κανεὶς ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κι αὐτὲς τῆς Κύπρου, ἐνδιαφέρθηκε μέχρι τώρα.»
 • Οἱ Ἀγνοούμενοι τῆς Κυπριακῆς Τραγωδίας: Οἱ 1587 αἰχμάλωτοι πολέμου (=ἀγνοούμενοι Ρωμηοί τῆς Κύπρου). The 1587 Missing Cypriots The 1587 Missing Cypriots Page

Τουρκοκρατούμενη Ἴμβρος καὶ Τένεδος

Τὸ σκοπιανὸ ζήτημα

 • Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὀμπάμα σχετικὰ μὲ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα ἀπὸ ἀκαδημαϊκοῦς ἱστορίας τῆς ἑλληνο-ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Classical Scholars from around the world, well known for their expertise in the history of Greece, are presenting, examining, and discussing the historical evidence concerning Alexander the Great and his Macedonian context. This ad hoc group is completely independent of any public or private organization of any political nature, and its interest is solely in the presentation of historic fact. The group realizes that its work may come to be used by political entities, but any such use is totally unauthorized. The first few scholars were motivated by the article in the Archaeology magazine, and the letter Stephen G. Miller, Ph.D sent in response, which Archaeology did not publish. Since then, the list of scholars that have examined the evidence has been growing and 249 scholars have undersigned the letter to President Barack Obama.

γλῶσσα

 • ἡ μάθησις ἀρχαίων ἑλληνικῶν
  • Ἐξαίρετος ἱστότοπος γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν ἀρχαῖα Ἑλληνικά, διδάσκεται σὲ 100 μαθήματα, πλούσια ὕλη, δημιουργηθεὶς ἀπὸ τὸν γερμάνο καθηγητὴ λυκείου Egon Gottwein· δυστυχῶς ἡ γλῶσσα ἐκπαιδεύσεως εἶναι ἡ γερμανική.
 • πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς
 • τὰ φραγκοχιώτικα
  • Ὁ ἱστότοπος Greeklish OUT! (δηλαδὴ τὰ φραγκοχιώτικα) εἶναι μιὰ δημιουργία τοῦ Ὀρέστη Μάρκου, στὰ πλαίσια τῆς διπλωματικῆς του ἐργασίας στὸ τμὴμα Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Τεχνολογίας Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τὶ εἶναι τὰ φραγκοχιώτικα (greeklish);
 • ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν
  • Γεώργιος Μπαμπινιώτης ἐξηγεῖ πῶς δημιουργήθηκε ἡ σημερινὴ γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν, τὴν ὁποία προσδιορίζει ὡς βουλγαρική, τεχνητὰ ἐκσερβισμένη. Ἡ ὀνομασία τῆς γλώσσας τῶν Σκοπιανῶν ὡς μακεδονικῆς, εἶναι προϊὸν πολιτικῆς προπαγάνδας.
 • βάσις τηλεπικοινωνιακῶν ὅρων
  • TELETERM: Βάσις Τηλεπικοινωνιακῶν Ὅρων.Περιγραφή: Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ ἀπόδοση τοῦ ὅρου «bit» εἶναι «δυφίο» ἢ ὅτι ὁ ὅρος «click» θὰ πρέπει νὰ ἀποδίδεται στὰ Ἑλληνικὰ ὡς «ἐπικρότηση»; Ἂν ὄχι, τότε εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ βάση τῆς ΕΛΕΤΟ θὰ σᾶς εἶναι πολὺ χρήσιμη. Ἀναζητῆστε τὴν Ἑλληνικὴ ἀπόδοση μιᾶς σειρὰς ξενόγλωσσων ὅρων ποὺ χρησιμοποιοῦμε καθημερινά.

παιδεία

Οικουμενικόν Πατριαρχείον
ἐκκλησία

ἐπιστήμη

 • Σύνδεσμος Φίλων Καραθεωδορή: Ἕνας ἱστότοπος ἀφιερωμένος στὴν δυσθεωρήτου ὕψους ἐπιστημονική ὀντότητα τοῦ Κ. Καραθεοδωρή (1873-1950). Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν: «Κύριοι λυπᾶμαι ποὺ σᾶς βλέπω ἔτοιμους νὰ φύγετε χωρὶς νὰ μοῦ ὑποβάλετε τὴν οὐσιαστικότερη ἴσως ἐρώτηση. Ζητήσατε νὰ σᾶς ἀπαντήσω σὲ χίλια δυὸ πράγματα, κανείς σᾶς ὅμως δὲν θέλησε νὰ μάθει ποιὸς μοῦ ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀνωτέρα μαθηματικὴ ἐπιστήμη καὶ ἔρευνα καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω, σᾶς τὸ λέγω ἔτσι ἀπλὰ χωρὶς λεπτομέρειες, ὅτι ὁ μεγάλος μου δάσκαλος ὑπήρξε ὁ ἀξεπέραστος Ἕλληνας Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρή στὸν ὁποίο ἐγώ προσωπικὰ, ἀλλὰ καὶ ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη, ἡ φυσική, ἡ σοφία τοῦ αἰώνα μας, χρωστάμε τὰ πάντα».

μουσεῖα

 • (12 Αὐγούστου 2010) Σπαθάρειον Μουσεῖον - Θέατρο Σκιῶν - Δῆμος Ἀμαρουσίου. Στὸν ἱστότοπο τοῦ μουσείου θὰ διαβάσετε σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Καραγκιόζη καί ἄλλα πολλά ἐνδιαφέροντα.
 • Ψήφος στηρίξεως γιὰ τὸ Μουσεῖο Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἕνα μουσεῖο γιὰ τὴν ἱστορικὴ μνήμη καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἰωνίας ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων, ποὺ καλοῦν σὲ συστράτευσι τὸν κόσμο μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Ἡ δημιουργία Μουσείου τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀποτελεῖ αἴτημα δεκαετιῶν, ὄχι μόνο τῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ πολλῶν μικρασιατικῶν συλλόγων, πολλῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων Μικρασιατῶν καὶ Θρακιωτῶν μή.
 • Τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος K. Βενιζέλος». Κύριος σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ χάραξις μιᾶς ἐθνικῆς στρατηγικῆς συστηματικῆς ἔρευνας καὶ μελέτης τῆς ἐποχῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἔδρα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ οἰκία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπὶ τῆς πλατείας Ἕλενας Βενιζέλου στὴν Χαλέπα Χανίων Κρήτης.
 • Θεσσαλονίκη:Ἐξαιρετικὰ διδακτικὸς ἱστότοπος τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνος. Σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνος εἶναι ἀφ' ἕνὸς ἡ διατήρησις καὶ διάδοσις τῆς μνήμης τῶν ἑλληνικῶν ἀγώνων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Μακεδονίας -ἰδιαίτερα τοῦ Μακεδονικοῦ Ὰγώνα- καὶ ἀφ' ἑτέρου ἡ ἐπιστημονικὴ μελέτη τῆς νεότερης ἱστορίας καὶ τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Μακεδονίας.
 • Ἐξαιρετικὸ μουσεῖο (ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ κακὸς ἱστότοπος τὸ ἀδικεῖ): Τὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Ἀπολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

ἀρχιτεκτονική

 • Δύο ταινίες τοῦ Discovery Channel γιὰ τὴν ἀρχιτεχνονικὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει: A' TANIA - B' TAINIA
 • Γνωριμία μὲ τὴν φυσικὴ δόμησι καὶ τὴν βιοκλιματικὴ ἀρχιτεκτονική, δύο πρακτικὲς, ποὺ ἔχουν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἐξοικονόμησι πόρων καὶ ἐνεργεία. Ἀπὸ τὴν Λάρισα ὁ ἱστότοπος τῶν νέων παιδιῶν.

ἕβδομη τέχνη

 • Ντοκυμαντέρ - Τὸ ThePressProjekt καὶ ἡ INFOWAR PRODUCTIONS παρουσιάζοτν τὸ ντοκυμαντὲρ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου καὶ Κατερίνας Κιτίδη: Catastroϊka, privatiztion goes public.
 • Ντοκυμαντέρ - Τὸ ThePressProjekt καὶ ἡ INFOWAR PRODUCTIONS παρουσιάζοτν τὸ νέο ντοκυμαντὲρ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου καὶ Κατερίνας Κιτίδη: DebtOcracy.
 • Ντοκυμαντέρ - Ἡ κατάρρευσις τῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ Βυζαντινὸ μάθημα τοῦ ρώσσου ἀρχιμανδρίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ (65 λεπτά). «Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Αρχιμανδρίτη Τύχωνα μᾶς θυμίζει τὶς ἀληθινὲς προϋποθέσεις τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὸ σεβασμὸ στὰ αἰνίγματα τῆς Ἱστορίας. Πολύτιμο μάθημα», ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ. Πωλεῖται ὡς βιβλίο μὲ ΨΕΔ (ψηφιακό εὐέλικτο δίσκο, DVD) μαζί.
 • Ταινία - Τὸ ταξίδι, Τὸ Ἑλληνικὸ Ὄνειρο στὴν Ἀμερική. Ἱστορικὸς σύμβουλος: Ἀλέξανδρος Κιτροέφ. Ἡ Μαρία Ηλιοῦ, σκηνοθέτις τοῦ ντοκιμαντέρ, κατὰ τὴν διάρκεια ἔρευνάς της στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀνακάλυψε ἕνα θησαυρὸ ἀπὸ ἄγνωστες φωτογραφίες καὶ κινηματογραφικὸ ὑλικὸ, ποὺ καταγράφουν καὶ ζωντανεύουν τὴν ἱστορία τῆς μεταναστεύσεως καὶ τῆς νέας ζωῆς τῶν Ἑλλήνων στὴν Αμερική. Μιὰ πολὺ διδακτικὴ ταινία.

 • Τὸ Κέντρο Μελετῶν Τάσσος Παπαδόπουλος εἶναι ἕνας μη-κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς καὶ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς περιόδου μετὰ τὸ 1950 στὴν Κύπρο καὶ, ταὐτόχρονα, τὴν ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσφορὰς τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου στὴν Κύπρο καὶ στὸν Ἑλληνισμό.

πολιτική

 • (12 Αὐγούστου 2010) Ἕνα ἐξαίρετο ἄρθρο τοῦ ἀγαπητοῦ μας Θεοδόρου Παντοῦλα: Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση τοῦ 1974 στὴν χρεοκοπία τοῦ 2010.
 • MIΚΗΣ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ: Ὁ ὀγκόλιθος Μίκης ἔστειλε τὸ ἐξαίρετο κείμενο μὲ τὸν τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (21.12.2009)» στὸν ἠθοποιό, συγγραφέα καὶ σκηνοθέτη Στέφανο Ληναῖο, ποὺ ἀναφέρει τὰ τρία κύρια μέτωπα στὰ ὁποία ὀφείλουμε νὰ πάρουμε σαφὴ στάσι σήμερα. Στὴ συνέχεια, μὲ ἐπιστολή της στὸν Μίκη Θεοδωράκη ἡ κ. Θάλεια Δραγώνα, κοινωνικὴ ψυχολόγος, σήμερα στὸ ὑπουργεῖο παιδαίας, διὰ βίου μάθησης καὶ θρησκευμάτων, διαμαρτύρεται γιὰ συκοφαντική δυσφήμισι ἐναντίον της. Ὁ Μίκης, μὲ δική του ἐπιστολή, ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα. Διαβᾶστε καὶ τὶς δύο ἐπιστολές ἐδῶ (2 καὶ 10 Ιανουαρίου 2010).
 • Ἀγνωστα παρασκήνια ποὺ ἔλαβαν χώρα τὸν Μάρτιο τοῦ 2004 στὸ Βύργενστοκ (Bürgenstock) τῆς Ἑλβετὶας ἀπὸ τὸν τότε ΥΠΕΞ Πέτρο Μολυβιάτη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πενθήμερων (24-29 Μαρτίου 2004) διαπραγμετεύσεων ἐπὶ τοῦ σχεδίου Ἀννᾶν τῶν 9.000 σελίδων. Ἄρθρο τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου «Τάσσος: Δὲν ὑπογράφω οὔτε λογαριασμὸ τοῦ ξενοδοχείου» ἀπὸ τὴν κυπριακὴ ἐφημερὶδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 3 Φεβρουαρίου 2010.
 • Τὰ γεγονότα στὴν Ἀθήνα τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008
 • Τότε καὶ ἔκτοτε τοῦ Ἀντωνίου Σαμαρά στὴν Καθημερινή (16 Μαρτίου 2008). «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, οἱ δύο κορυφαῖοι πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διαμόρφωσαν τὴν ἄποψι ὅτι δὲν μπορούσαμε νὰ ἀναγνωρίσουμε κράτος μὲ ὄνομα «Μακεδονία» δίπλα στὰ σύνορά μας.»
 • Μετὰ τὴν δολοφονία (σημερινή, φιλελεύθερος, ἰνφογνώμων) τοῦ Ἄντη Χατζηκωστὴ (11 Ἰανουαρίου 2010), διευθύνοντος συμβούλου τοῦ ἐκδοτικοῦ συγκροτήματος «ΔΙΑΣ», τὸ ὁποῖο ὑποστήριζε τὸ ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν «πλεκτάνη Ἀννᾶν», ἄς θυμηθοῦμε ξαναδιαβάζοντας τὸ ἱστορικὸ διάγγελμα (Μεγάλη Τετάρτη, 7 Ἀπριλίου 2004) τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου γιὰ τὸ σχέδιο Ἀννᾶν.
 • Παναγιώτης Ἥφαιστος (Καθηγητής - Διεθνεὶς Σχέσεις-Στρατηγικὲς Σπουδές - Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, Τμήμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν)
 • Παναγιώτου Ἡφαίστου (Καθηγητής - Διεθνεὶς Σχέσεις-Στρατηγικὲς Σπουδές - Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, Τμήμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν): Νταβούτογλου, Στρατηγικὸ βάθος καὶ ἡ πνευματικὴ ἀμηχανία ἂν ὄχι ἀνημποριὰ τῶν νεοελλήνων. Ἐξαιρετικὴ ἀνάλυσις!
 • Τότε καὶ ἔκτοτε τοῦ Ἀντωνίου Σαμαρά στὴν Καθημερινή (16 Μαρτίου 2008). «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, οἱ δύο κορυφαῖοι πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διαμόρφωσαν τὴν ἄποψι ὅτι δὲν μπορούσαμε νὰ ἀναγνωρίσουμε κράτος μὲ ὄνομα «Μακεδονία» δίπλα στὰ σύνορά μας.»
 • Ἕνας ἐνδιαφέρων ἱστότοπος σχετικὰ μὲ τὸ
  ποιὸς μᾶς κυβερνᾶ.
  (Ἀγγλιστί).

ἀλληλεγγύη, ἐθελοντισμὸς καί δρᾶσις

 • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ: Διαβάστε ἐδῶ τὴν ἐπιστολὴ, τὴν ἔκκλησι βοηθείας, τοῦ ἑλληνομαθοῦς, ὀρθοδόξου ἱερέα πατέρα Βαρνάβα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ στηρίξουν τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γιὰ συγκέντρωσι χρημάτων, ποὺ θὰ ἀποσταλοῦν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Μεξικοῦ καὶ Κεντρώας Ἀμερικῆς γιὰ τὸ δοκιμαζόμενο λαὸ τῆς Ἁϊτῆς, μποροῦν νὰ καταθέσουν τὴν δωρεά τους σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω τραπεζικοῦς λογαριασμοῦς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 235/296004 - 49 / ALPHA BANK 479 - 002101 - 029168 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5231 -013724 - 415 / ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 52839521. Περισσότερα ἐδῶ (ἐπιστολὴ ἔκκλησις) καὶ Ἱεραποστολικὸς Σύνδεσμος, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
 • (11 Φεβρουαρίου 2010) Ψήφος στηρίξεως γιὰ τὸ Μουσεῖο Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἕνα μουσεῖο γιὰ τὴν ἱστορικὴ μνήμη καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἰωνίας ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων, ποὺ καλοῦν σὲ συστράτευσι τὸν κόσμο μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Ἡ δημιουργία Μουσείου τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀποτελεῖ αἴτημα δεκαετιῶν, ὄχι μόνο τῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ πολλῶν μικρασιατικῶν συλλόγων, πολλῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων Μικρασιατῶν καὶ Θρακιωτῶν μή.
 • Ε.ΔΑΣ.Α. (Ἐθελοντὲς ΔΑΣοπυροπροστασίας Ἀττικής).
 • Συλλογὴ Ὑπογραφῶν: ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΩΡΑ! - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ.

παραθρησκεῖες

ἐκδόσεις καὶ βιβλιοπωλεία

ἠλεκτρονικὰ περιοδικά,
ἐνημέρωσις καὶ ἱστολόγια

 • Ἱστολόγιο τοῦ Σπυρίδωνος Χ. Γιανναρᾶ. Θαυμάσιο!
 • προσωπικός ἱστότοπος τοῦ φυσικοῦ Νεκταρίου Μαμαλοῦγκου. Πολλὰ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα, πρωτότυπα κείμενα καὶ πλούσιες πηγές γιὰ τὶς ἐπιστῆμες, τὴν ἱστορία, τὶς τέχνες και τὴν ὀρθοδοξία.
 • Ἐνημερωτικὸν ἱστολόγιον μὲ βαρύτητα σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Σάββα Καλεντερίδη: ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ καὶ οἱ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ, ΡΕΣΑΛΤΟ
 • Τὸ δεκαπενθήμερο πανθρακικὸ ἔντυπο γνώμης «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» τοῦ Κωσταντίνου Καραΐσκου ἔκανε τὴν ἐμφάνησί του στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1998 στὴν Κομοτηνή. Ὁ Χρήστος Γιανναρᾶς σχολιάζει τὸν «Ἀντιφωνητῆ»: «Σκέφτομαι: Τί ἀντιφωνεῖ ὁ «Ἀντιφωνητής»; Μά, τί ἄλλο ἀπὸ τὴν ἄφωνη πίκρα καὶ ὀργὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Θράκης. Ὁ ἄηχος πόνος γίνεται εὔστομη ἰαχή, κατάρα, σάτιρα, δίκοπο σχόλιο. Αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν ξέρω ἄλλο ἔντυπο σὲ γλῶσσα τόσο συναρπαστικὰ ἑλληνική, ποὺ νὰ φτάνει σὲ ἀνάλογο ἐπίπεδο ριζοτόμου δημοσιογραφίας. Εἶναι ἔκπληξη, εἶναι παρηγοριά. ...»
 • Ἐναλλακτικὴ ἑλληνικὴ ἐνημέρωσις: ΑΝΤΙΦΩΝO, ANTINEWS.
 • Τὸ Ἀντίβαρο: Ἡ προσωπικὴ προσπάθεια τοῦ Ἀνδρέα Σταλίδη δημιουργίας ἑνὸς πολιτικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ στὸ χῶρο τοῦ διαδικτύου ἀπὸ τὸ 2001.
 • Πρωτοβουλία τοῦ Ἀντίβαρου: Ἀντιδράστε γιὰ τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς ἕκτης δημοτικοῦ! Ὑπογράψτε τὴν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς χώρας!
 • Ἐπιλογὲς κριτικῆς ἐπικαιρικῆς ἀρθρογραφίας - LoMak's Blog.

ὑπηρεσίες

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |