Τί μπορῶ νὰ περιμένω ἀπὸ τὸν ΝΓΠ;
Συναισθηματικὴ Ἀγωγή

ΝΓΠ κινητοποιεῖ τὸν ἐσωτερικὸ σᾶς δυναμικὸ καὶ σᾶς βοηθάει νὰ πετύχετε αὐτὸ ποὺ εἴχατε πρὸ πολλοῦ βάλει στὸ νοῦ σας νὰ κάνετε. Aυτὰ καὶ περισσότερα μπορεῖτε νὰ περιμένετε ἀπὸ τὸν ΝΓΠ:

 • Ἀποτελεσματικότερη πειθὼ καὶ ἐπιρροὴ
 • Καλύτερη ἀντίληψη τῶν ἀπόψεων τῶν ἄλλων
 • Γονιμότερη ἀνάπτυξη ἀντίστασης στὸ ἂγχος, στὴν ἒνταση
 • Aὐτοπεποίθηση
Γόνιμη Ἐπικοινωνία
 • Kαλύτερη καὶ γονιμότερη ἐπικοινωνία (λεκτικὴ καὶ ἐξωλεκτικὴ) στὴν προσωπικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ ζωὴ
 • Mεγαλύτερη διαπραγματευτικὴ ἐπιτηδειότητα
 • Ἡ συνειδητὴ ἐφαρμογὴ τῆς σαφήνειας ἢ τοῦ συνειρμοῦ στὴν καθομιλουμένη
 • Ἐπαυξημένη κοινωνικὴ ἐπιδεξιότητα
Προσωπικὴ
Καλλιέργεια
Kαθῶς καὶ
 • Tεράστιες δυνατότητες «αὐτοπρογραμματισμοῦ»
 • Mεταλλαγὴ ἀνεπιθύμητων συνηθειῶν
 • Nὰ διαλύσουμε τὶς φοβίες καὶ τοὺς καταναγκασμοὺς
 • Nὰ ὑπερβοῦμε τὰ προσωπικὰ μᾶς ὅρια
 • Kαλύτερη αὐτογνωσία – γνῶθι σαυτόν
 • Περισσότερα κίνητρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ μεγαλύτερη δυναμικὴ στὴ ζωὴ. (Στρατηγικὲς παρακίνησης)
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |