Τεχνικοὶ Ὅροι τοῦ ΝΓΠ

 

Ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις
Ἀντισθένης (444 - 366 π.Χ.)

Θεώρησις δίχως ἔννοια εἶναι τυφλή, ἔννοια δίχως θεώρησιν εἶναι κενή.
[Anschauung ohne Begriff ist blind, Begriff ohne Anschauung ist leer.]
Ἐμμανουὴλ Κάντιος (1724-1804), γερμανὸς φιλόσοφος

 

Οἱ ἔννοιες λοιπὸν, δηλαδὴ οἱ τεχνικοί ὅροι –λατινιστὶ terminus technicus– ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν ΝΓΠ καὶ ἡ ἀπόδοσίς τους στὴν Ἑλληνικὴ εἶναι:

 • Accessing CuesarrowἘνδείξεις Προσβάσεως
 • Ambiguityarrow Ἀμφισημία
 • Analog MarkingarrowἈναλογικὴ Ὑπογράμμισις
 • AnchoringarrowἈγκυροβόλησις
 • AssociationarrowΣυνταύτισις
 • As If FramearrowΠλαίσιον «Ὡς Ἐάν»
 • AuditoryarrowἈκουστικός
 • Backtrack FramearrowΠλαίσιον «Ἐπαναλήψεως»
 • B.A.G.E.LarrowΣω.Προ.Χει.Μα.Γλω
 • BehaviorarrowΣυμπεριφορὰ
 • Behavioral FlexibilityarrowΕὐελιξία Συμπεριφορᾶς
 • Body FeelingarrowΑἴσθησις Σώματος
 • Calibrated LooparrowΚαλιμπραρισμένος Βρόχος
 • CalibrationarrowΚαλιπράρισμα
 • Causal ConnectionsarrowΑἰτιολογικοὶ Σύνδεσμοι
 • ChainingarrowἉλυσιδωτὴ Σύνδεσις
 • ChunkingarrowΤεμαχισμός
 • CongruencearrowὉμοφροσύνη
 • ContextarrowΣυγκείμενον
 • Conversational PostulatearrowΑἴτημα Συνομιλίας
 • Criterion/CriteriaarrowΚριτήριον / πληθ. Κριτήρια
 • Deep StructurearrowΒαθεία Δομή
 • DeletionarrowἘξαφάνισις
 • DesignarrowΣχεδιασμός
 • DissociationarrowἈποσύνδεσις
 • DisassociationarrowἈποταύτισις
 • DistortionarrowΠαραμόρφωσις
 • ElicitationarrowἘκμαίευσις
 • Embedded CommandsarrowὙποτακτικὲς Προσταγές
 • Embedded QuestionsarrowὙποτακτικὲς Ἐντολές
 • FeedbackarrowἈνατροφοδότησις (Ἀνάδρασις)
 • Future PacingarrowΒήμα πρὸς στὸ Μέλλον
 • GeneralizationarrowΓενίκευσις
 • GustatoryarrowΓευστικός
 • HypnosisarrowὝπνωσις
 • HypnotalkarrowὙπνωτικὸ Μίλημα
 • InstallationarrowἘγκατάστασις
 • IntegrationarrowΣυγχώνευσις
 • Internalize, toarrowἘσωτερικεύω
 • KinestheticarrowΚιναισθητικὸς
 • LeadingarrowΚαθοδηγεῖν
 • Meta ModelarrowΜετα-Μοντέλο
 • Meta ProgramarrowΜετα-Πρόγραμμα
 • MetaphorarrowΜεταφορά
 • Mind ReadingarrowΝὰ Διαβάζω Σκέψεις
 • ModelingarrowΜοντελοποίησις
 • Negative CommandarrowἈποφατικὴ Προσταγή
 • Neuro-Linguistic ProgrammingarrowΝεῦρο-Γλωσσολογικὸς Προγραμματισμός
 • NominalizationarrowΟὐσιαστικοποίησις
 • OlfactoryarrowὈσφρητικός
 • OutcomearrowἜκβασις
 • Overlappingarrow Ἀλληλοεπικάλυψις
 • PacingarrowΣυμβαδίζειν
 • Partsarrow Κομμάτια
 • PatternarrowΠρότυπο
 • PhobiaarrowΦοβία
 • Polarity ResponsearrowἈντίδρασις Πολικότητος
 • PredicatesarrowΚατηγόρημα
 • PresuppositionarrowΠρό-Εἰκασία
 • QuotationarrowΠαράθεμα
 • RapportarrowἘναρμονίζεσθαι
 • ReframingarrowἘπαναπλαισίωσις
 • Representational System PrimacyarrowΠρωτεῖο Σύστηματος Ἀναπαραστάσεως
 • Representational SystemsarrowΣυστήματα Ἀναπαραστάσεως
 • Secondary GainarrowΔευτερογενὴς Κέρδος
 • Separator StatearrowΚατάστασις Διαχωρισμοῦ
 • S.C.O.R.EarrowΑ.Σ.Π.Ε.Ε
 • S.O.A.RarrowΚα.Χειρ.Α
 • StatearrowΚατάστασις
 • StrategyarrowΣτρατηγική
 • SubmodalityarrowὙποϊδιότητα
 • Surface StructurearrowἘπιφανειακὴ Δομή
 • SynesthesiaarrowΣυναισθησία
 • Swish PatternarrowΠρότυπο Σαγιττιάς
 • Transderivational SearcharrowΔιαπαραγωγικὴ Ἀναζήτησις
 • TranslatingarrowΜετάφρασις
 • Unspecified Referential IndexarrowἈκαθόριστος Δείκτης Ἀναφορᾶς
 • Unspecified VerbarrowἈκαθόριστο Ρῆμα
 • UtilizationarrowἈξιοποίησις
 • V.A.K.O.GarrowΒ.Α.Κ.Ο.Γ
 • VisualarrowὈπτικός
 • Visual SquasharrowὈπτικὴ Σύνθλιψις
 • Well-Formed OutcomearrowΚαλοσχηματισμένη Ἔκβασις
 • WordingarrowΔιατύπωσις
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |