ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα

Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ
ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.
Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων.
Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ καὶ αἰσθητικά.
Θέλω νὰ δῶ γραμμένο τὸ «καφενεῖον» κι ἂς μὴν προφέρουμε τό «ν».
Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα.
Ὀδυσσέας Ἐλύτης (1911 – 1996)

Ὅταν μεγάλοι λαοί, σὰν τοὺς Κινέζους, τοὺς Ἰάπωνες ἢ τοὺς Ἄραβες,
κρατᾶνε ὅλα τὰ ἱερογλυφικά τους ἐπὶ αἰῶνες, γιατί πρέπει ἄραγε ὁ μέσος Ἕλληνας νὰ βαριέται ποὺ ζεῖ καὶ νὰ μὴν κοπιάζει νὰ βάζει τὴν περισπωμένη; Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)

Mᾶρκος Τύλλιος Κικέρων
(106 - 43 π.Χ.)

τὰ ἑλληνικὰ γράμματα διαβάζονται ἀπὸ
ὅλους σχεδὸν τοὺς λαούς.

Graece litterae leguntur in omnibus fere gentibus.
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 AC)


Γιῶργος Σεφέρης
(1900 - 1971)
(Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963)

Ὁ Θεὸς μᾶς χάρισε μιὰ γλῶσσα ζωντανή, εὔρωστη, πεισματάρα καὶ χαριτωμένη, ποὺ ἀντέχει ἀκόμη, μολονότι ἔχουμε ἐξαπολύσει ὅλα τὰ θεριὰ γιὰ νὰ τὴ φάνε. Ἔφαγαν ὅσο μπόρεσαν, ἀλλά ἀπομένει ἡ μαγιά, ἔτσι θὰ ἔλεγα, παραφράζοντας τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο θὰ βαστάξει ἀκόμη αὐτό. Ἐκείνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι ἡ μαγιὰ λιγοστεύει καὶ δὲν μὲνει πιὰ καιρὸς γιὰ νὰ μένουμε ἀμέριμνοι. Δὲν εἶναι καινούργια τὰ σημεῖα ποὺ δεῖχνουν πώς, ἂν συνεχίσουμε τὸν ἲδιο δρόμο, ἂν ἀφεθούμε μοιρολατρικὰ στὴν δύναμη τῶν πραγμάτων, θὰ βρεθοῦμε στὸ τέλος μπροστὰ σε μιὰ γλῶσσα ἐξευτελισμένη, πολύσπερμη καὶ ἀσπόνδυλη.

Γιῶργος Σεφέρης >>


Ὀδυσσέας Ἐλύτης
(1911 – 1996)
(Νόμπελ Λογοτεχνίας 1979)

Ἐγὼ δὲν ξέρω νὰ ὑπάρχει παρὰ μία γλῶσσα,
ἡ ἐνιαία γλῶσσα, ἡ Ἑλληνική, ὅπως ἐξελίχθηκε ἀπὸ
τὴν Ἀρχαία ποὺ ἔφτασε νὰ εἶναι
τὸ μεγάλο καμάρι μας καὶ τὸ μεγάλο μας στήριγμα.

Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ καὶ αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο τὸ «καφενεῖον» κι ἂς μὴν προφέρουμε τό «ν». Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα.

Ὀδυσσέας Ἐλύτης >>

Παλαιότερες Γραπτές Μαρτυρίες
Ἰαπετικῶν1 Γλωσσῶν

 • 16ος αἰῶνας π.Χ.: Ἑλληνική (Γραμμική Β ἢ Μυκηναϊκή Γραφή)
 • 15ος αἰῶνας π.Χ.
 • 14ος αἰῶνας π.Χ.
 • 13ος αἰῶνας π.Χ.: Βεδική
 • 12ος αἰῶνας π.Χ.
 • 11ος αἰῶνας π.Χ.
 • 10ος αἰῶνας π.Χ.:
 • 9ος αἰῶνας π.Χ.
 • 8ος αἰῶνας π.Χ.: Ὁμηρικὰ Ἒπη
 • 7ος αἰῶνας π.Χ.: Λατινική, Ὀσκική, Οὐμβρική
 • 6ος αἰῶνας π.Χ.
 • 5ος αἰῶνας π.Χ.
 • 4ος αἰῶνας π.Χ.
 • 3ος αἰῶνας π.Χ.: Οἱ Ἀλεξανδρινοὶ ἐξερευνοῦν συστηματικῶς τὴν
  ..................................Ἑλληνικὴ Γλώσσα.
 • 2ος αἰῶνας π.Χ.: Μετάφρασις τῆς Π.Δ. ἀπὸ τὰ Ἐβραϊκὰ στὰ
  ..................................
  Ἑλληνικὰ ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα.
 • 1ος αἰῶνας π.Χ.: Ὁ Διονύσιος ὁ Θρᾷξ συγγράφει τὴν
  ..................................
  «Γραμματικὴν Τέχνην» τῆς Ἑλληνικῆς
  ..................................
  Γλώσσας.
 • 1ος αἰῶνας μ.Χ.: Χριστοῦ Γέννα καὶ Ἀνάστασις.
 • 2ος αἰῶνας μ.Χ.: Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Δύσκολος συγγράφει
  ...................................
  «Συντακτικὸ» καὶ «Τυπικὸ» τῆς Ἑλληνικῆς
  ..................................
  Γλώσσας.
 • 3ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 4ος αἰῶνας μ.Χ.: Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης
  ..................................(11 Μαϊου 330). Στὸ 390 ἀρχίζει ὁ Ἱερώνυμος νὰ
  ..................................μεταφράζει τὴν Π.Δ. ἀπὸ τὰ Ἐβραϊκὰ στὰ
  ..................................Λατινικά (vulgata).
 • 5ος αἰῶνας μ.Χ.: Ἀρμενική, Ἰρλανδική, Ἀγγλική
 • 6ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 7ος αἰῶνας μ.Χ.: Γερμανική
 • 8ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 9ος αἰῶνας μ.Χ .: Σλαβονική, Γαλλική
 • 10ος αἰῶνας μ.Χ.: Ἰταλική
 • 11ος αἰῶνας μ.Χ.: Ἰσπανική
 • 12ος αἰῶνας μ.Χ.: Καταλανική, Πορτογαλική
 • 13ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 14ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 15ος αἰῶνας μ.Χ.: Ἀλβανική
 • 16ος αἰῶνας μ.Χ.: Ρουμανική
 • 17ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 18ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 19ος αἰῶνας μ.Χ.
 • 20ος αἰῶνας μ.Χ.

Πηγή: Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας,
Κέντρο Λεξικολογίας, Β΄ Ἒκδοση, Άθήνα 2002, σελ. 779

1. Ἰαπετικός = Ἰνδοευροπαϊκὸς

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |