πρόσφατες προσθῆκες

2010

 • 5 Μαρτίου 2012 (βιβλιοθεραπεία) περικοπὴ ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787 μ.Χ.)
 • 4 Μαρτίου 2012 (ζεύξις-) Ἐπισκευθεῖτε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀγίου Ἀποστόλου Φιλίππου ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχή τῆς παλιᾶς Ἀθηναϊκῆς συνοικίας τῆς Βλασσαροῦς, ἀνάμεσα στὸ Μοναστηράκι καὶ τὸ Θησεῖο, στὴν καρδιὰ τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας, ἐκεῖ ποὺ συναντώνται μνήμες ἱστορικὲς μὲ τὸ σήμερα, ἄνθρωποι, πολιτισμοὶ καὶ ἰδέες. Συνεχίζεται ὁ κύκλος συναντήσεων διαλόγου καὶ ἀνταλλαγῆς προβληματισμοῦ γιὰ νέους ποὺ γίνονται κάθε Κυριακή ἀπόγευμα καὶ ὥρα 19.00 μ.μ. στὸ Ναό μὲ κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα«πέρασμα στὴν ἀπέναντι ὄχθη μὲ ὁδηγὸ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη. Δεῖτε στὸν ἱστότοπό τους τὸν ἑκάστοτε ὁμιλητή.
 • 22 Φεβρουαρίου: (ζεύξις-) Συνέντευξις (4:36 λεπτῶν, ΕΡΤ, 16 Φεβρουαρίου 2012) μὲ τὴν παραγωγὸ ΑΘΗΝΑ ΚΡΙΚΕΛΗ τοῦ ντοκουμαντὲρ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ἡ ταινία βραβεύθηκε στὸ New York International Film Festival 2011 ὡς τὸ καλύτερο πολιτικὸ ντοκουμαντὲρ μεταξὺ 30.000 συμμετοχῶν. Ἀξίζει νὰ τὴν ἀκούσει κανείς.
 • 18 Ἰανουαρίου 2012: (βιβλιοθεραπεία) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, Ἡ Ταὐτότητα τῆς Ἐκκλησίας
 • 18 Ἰανουαρίου 2012: (βίντεο) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος στὴν ΕΤ1 (Δεκέμβριος τοῦ 2008), Ἡ ζωὴ εἶναι ἀλλοῦ.
 • 30 Νοεμβρίου 2011:(ζεύξις-) ὁ γνωστὸς γερμανὸς καθηγητής Karl Georg Zinn, Sättigung oder zwei Grenzen des Wachstums (John Maynard Keynes hat über die kleine Not des Augenblicks hinausgedacht) στὴν Le Monde Diplomatique γιὰ τὰ ὅρια τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Μιὰ ἐξαιρετικὴ ἱστορικὴ ἀνασκόπησις (γερμανιστί) (μετάφρασις ἐδῶ)
 • 30 Νοεμβρίου 2011:(ζεύξις-) Statement by Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla on the resolution "The necessity of ending the economic, commercial and financial blockade imposed by the United States on Cuba." New York, October 25, 2011. Ἐξαιρετικὴ ὁμιλία τοῦ ΥΠΕΞ Κούβας στὸν ΟΗΕ γιὰ τὸν τερματισμὸ τοῦ οἰκονομικοῦ, ἐμπορικοῦ καὶ χρηματοπιστωτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Κούβας ἀπὸ τὶς ΗΠΑ (ἀγγλιστί)
 • 22 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Antoine Sfeir, Καθῶς ἡ Δύσις ἐγκαταλείπει τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἁνατολῆς, ἡ Ρωσσία πῆρε τὴν σκυτάλη
 • 22 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Mahdi Darius Nazemroaya, Προετοιμάζοντας τὴν Ἀφρικὴ γιὰ τὴν «Σύγκρουσιν τῶν Πολιτισμῶν», τὸ σχέδιο Yinon (μέρος α΄)
 • 22 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Mahdi Darius Nazemroaya, Προετοιμάζοντας τὴν Ἀφρικὴ γιὰ τὴν «Σύγκρουσιν τῶν Πολιτισμῶν», τὸ σχέδιο Yinon (Μέρος β΄)
 • 22 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Marcos Álvarez Arguija, Neoliberalism: Failed Ideology, But Still Alive and Kicking (ἀγγλιστί)
 • 22 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Genocidal Cynicism (μέρος δεύτερο καὶ τελευταῖο) τοῦ Φιδέλ Κάστρο Ροὺζ τῆς Κούβας. Σκέψεις γιὰ ἀτομικὴ βόμβα, ΟΗΕ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
 • 21 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Centre for Research on Globalisation (CRG). Εἶναι μιὰ ἀνεξάρτητη, μη-κερδοσκοπικὴ ὀργάνωσις ἔρευνας καὶ εἰδησεογραφίας γιὰ θέματα παγκοσμιοποιήσεως ποὺ ἐδρεύει στὸν Καναδά. Ἄρχισε τὴν λειτουργία της τὸ 2001 καὶ ἔχει περισσότερους ἀναγνώστες ἀπὸ τὸ Council on Foreign Relations.
 • 14 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) ὁ ἱστότοπος τοῦ γλωσσολόγου καὶ γνωστικοῦ ἐπιστήμονα Νόαμ Τσόμσκυ. Ἀξίζει νὰ τὸν παρακολουθεῖ κανείς.
 • 14 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις-) Genocidal Cynicism (μέρος πρῶτο) τοῦ Φιδέλ Κάστρο Ροὺζ τῆς Κούβας. Σκέψεις γιὰ ἀτομικὴ βόμβα, ΟΗΕ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
 • 12 Νοεμβρίου 2011: (YOU TUBE) Τὸ μουσικὸ σχῆμα ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ τοῦ Κυριάκου Καλαϊτζίδη εἶναι ἕνα ἐργαστήρι ἤχων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μὲ ἔδρα τὴν Θεσσαλονίκη. 
 • 12 Νοεμβρίου 2011: (μουσικὴ) Ὀριένταλ βάλς ἀπὸ τὸν σύμπυκνο δίσκο
  ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ· ἐξορία (2001).
 • 11 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις) Τὸ ThePressProjekt καὶ ἡ INFOWAR PRODUCTIONS παρουσιάζοτν τὸ νέο ντοκυμαντὲρ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου καὶ Κατερίνας Κιτίδη: Catastroϊka, privatiztion goes public. Δεῖτε ἐδῶ καὶ τὸ προηγούμενο ντοκυμαντὲρ: DebtOcracy.
 • 07 Νοεμβρίου 2011: (YOU TUBE) προστέθηκε ΟΙΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.
 • 07 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις) Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸν ἐπιστημονικὸ λόγο τῶν ἐμπειρικῶν, κοινωνιολογικῶν ἐπιστημῶν, ὅπως κοινωνιολογία, οἰκονομία, ψυχολογία. Ἀκολουθοῦν ἱστότοποι μὲ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα:  Google Public Data Explorer, The World Factbook (CIA), Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ ὙπηρεσίαὈργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UNO), Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ἐργασίας (ILO), Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία, Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Γερμανικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία, Τουρκικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία καὶ τὸ ρολόϊ τοῦ παγκοσμίου δημοσίου χρέους.
 • 07 Νοεμβρίου 2011: (ζεύξις) DefenceNet. Ὁ ἱστότοπος www.defencenet.gr, ἀνήκει στὸν ὄμιλο παραγωγῆς προϊόντων media καὶ ἀμυντικῶν ἐφαρμογῶν, DefenceNet Media καὶ εἶναι ἡ πρώτη εἰδησεογραφική πύλη σὲ ἐπισκεψιμότητα στὴν Εὐρώπη καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους παγκοσμίως ἱστοτόπους σὲ θέματα Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, Οἰκονομίας τῆς Ἀμυνας καὶ Γεωστρατηγικῆς.
 • 30 Ὀκτωβρίου 2011: Παρακολουθεῖστε τὸ νέο μας διαδικτυακὸ κανάλι στὸ YOU TUBE, πχ. Βίκτωρ Φράνκλ (ψυχολογία), Andres Segovia, Alirio Diaz (κλασσικὴ κιθάρα), μουσικὴ γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940.
 • 24 Ὀκτωβρίου 2011: Ἕνα βιβλίο τοῦ Ἄρη Ζεπάτου: Ποιὸς εἶμαι ἐγώ;
 • 21 Ἰανουαρίου 2011: (μουσικὴ) τὸ βάλς τῶν ματιῶν τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΝΤΖΙΑ.
 • 5 Ἰανουαρίου 2011: τὸ μνημόνιο, ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ ἡ ἐλπίδα
 • 4 Ἰανουαρίου 2011: (βιβλιοθεραπεία) Ζήσιμος Λορεντζᾶτος
 • 10 Δεκεμβρίου 2010: Ἀκοῦστε τὴν ἱδρυτικὴ διακήρυξι τοῦ Μίκη Θεοδωράκη γιὰ τὴν Κίνησι Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν ποὺ ἔκανε στὶς 1 Δεκεμβρίου 2010 στὸ Ἱδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη (Πειραιῶς 206, Ταῦρος) καὶ τὴν Ναόμι Κλάϊν.
 • 29 Νοεμβρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Σάββα Καλεντερίδη ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ, ΕΛΛΑΔΑ!
 • 8 καὶ 10 Νοεμβρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ (158 στροφὲς)
 • 5 Νοεμβρίου 2010: ἱστορική μνήμη καὶ συναξάριον τοῦ ἔτους
 • 4 Νοεμβρίου 2010: ἱστορική μνήμη καὶ συναξάριον τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου
 • 27 Ὀκτωβρίου 1940: 13 ὀπτικοακουστικὰ ντοκουμέντα - τραγούδια καὶ ραδιοφωνικὲς ἀνακοινώσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἐποποιΐα τῶν Ἑλλήνων 1940-1944 ἔναντι τῶν στρατιωτικὰ, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς: Ἰταλῶν καὶ Γερμανῶν.
 • 14 καὶ 22 Ὀκτωβρίου 2010: ἱστορική μνήμη καὶ συναξάριον τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου
 • 14 Ὀκτωβρίου 2010: (γνῶμες συμμετεχόντων) ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
 • 1 Ὀκτωβρίου 2010: (ζεύξις) Τὸ Κέντρο Μελετῶν Τάσσος Παπαδόπουλος εἶναι ἕνας μη-κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς καὶ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς περιόδου μετὰ τὸ 1950 στὴν Κύπρο καὶ, ταὐτόχρονα, τὴν ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσφορὰς τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου στὴν Κύπρο καὶ στὸν Ἑλληνισμό.
 • 3 Σεπτεμβρίου 2010: (μουσική) ἑορταστικὸ μενουέτο τοῦ Luigi Rodolfo Boccherini (1743 – 1805)
 • 12 Αὐγούστου 2010: ἀξιοσύστατες ζεύξεις
 • 11 Αὐγούστου 2010: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-2011
 • 5 Αὐγούστου 2010: (γνῶμες συμμετεχόντων) ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
 • 4 Αὐγούστου 2010: (μουσική) νοσταλγικὸ θέμα τοῦ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ἀπὸ τὸν ταινία τοῦ Ἀλέκου Σακελλαρίου «Χτυποκάρδια στὸ θρανίο» (1963).
 • 28 Ἰουνίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Κωνσταντῖνου Π. Καβάφη, ΕΝ ΜΕΓΑΛΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗι ΑΠΟΙΚΙΑι, 200 π.Χ. Ὁ Καβάφης σὲ αὐτό του τὸ ποίημα δὲν ἐντοπίζει τὴν ἀποικία παρὰ μόνο χρονικά : τὸ 200 π.Χ. δηλώνει τὴν καμπὴ τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς – τὴν ἐμφάνηση τῶν Ρωμαίων ὡς διαιτητῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ – δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μὲ τὸ σήμερα;
 • 21 Ἰουνίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Κ.Γ. Ζουράρις, Νὰ τὴν χέσω τέτοια λευτεριά, ποὺ θὰ κάμω ἐγὼ ἐσένα πασιά! (ὦ μέγ' ἀναιδές, κυνῶπα, κερδαλεόφρον!) ἐκδόσεις Ἁρμὸς, γ' ἔκδοσις, 2009 Ἀθήνα.
 • 17 Ἰουνίου 2010: (ζεύξις) Παναγιώτης Ἥφαιστος (Καθηγητής - Διεθνεὶς Σχέσεις-Στρατηγικὲς Σπουδές - Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, Τμήμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν)
 • 17 Ἰουνίου 2010: (ζεύξις) Παναγιώτου Ἡφαίστου (Καθηγητής - Διεθνεὶς Σχέσεις-Στρατηγικὲς Σπουδές - Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, Τμήμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν): Νταβούτογλου, Στρατηγικὸ βάθος καὶ ἡ πνευματικὴ ἀμηχανία ἂν ὄχι ἀνημποριὰ τῶν νεοελλήνων. Ἐξαιρετικὴ ἀνάλυσις!
 • 26 Μαϊου 2010: (γνῶμες συμμετεχόντων) Ἡ γνώμη τοῦ Νικολάου Μεγαπάνου.
 • 12 Μαϊου 2010: (ζεύξις) ἱστότοπος τῆς νέας μὴ κυβερνητικῆς ὀργανώσεως «Ρωμηοσύνη» τοῦ καθ' ἡμᾶς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων .
 • 11 Μαϊου 2010: (κύριο σώμα) Κωνστνατινούπολις - 11 Μαΐου 330
 • 06 Μαϊου 2010: (ζεύξις) Ἐπιλογὲς κριτικῆς ἐπικαιρικῆς ἀρθρογραφίας - LoMak's Blog.
 • 5 Ἀπριλίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Ἡ Ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς τοῦ Διονυσίου Σολωμου (1798 – 1857)
 • 16 Μαρτίου 2010: (γνῶμες συμμετεχόντων) Ἡ γνώμη τῆς Ἀ. Γαλανάκου (προσθήκη)
 • 16 Μαρτίου 2010: (γνῶμες συμμετεχόντων) Ἡ γνώμη τοῦ Ἀ. Κουκούλα (προσθήκη)
 • 5 Μαρτίου 2010: (συλλογὴ ὑπογραφῶν) Αἴτημα γιὰ ἀνάκλησι τῆς ἀποφάσεως ἀναστολῆς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου στὶς ἑλληνικὲς διπλωματικὲς ἀποστολὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀπὸ τὸ ΑΝΤΙΒΑΡΟ.
 • 5 Μαρτίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος (305-373)
 • 3 Μαρτίου 2010: Δεῖτε ἐδῶ τοὺς πιστοποιημένους δεξιοτέχνες χειριστὲς ΝΓΠ 2008-2009.
 • 15 Φεβρουαρίου 2010: (ζεύξις) Ἱστολόγιο τοῦ Σπυρίδωνος Χ. Γιανναρᾶ. Θαυμάσιο!
 • 15 Φεβρουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Ἡ συνέντευξις μὲ τὸν ἐκδότη Δημήτριο Μαυρόπουλο στὸν Σπυρίδωνα Χ. Γιανναρά στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» στὶς 07 Ἰουνίου 2009.
 • 14 Φεβρουαρίου 2010: (μουσική) Χειμαριώτικο Ἀπὸ τὸν σύμπυκνο δίσκο· ΠΕΤΡΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ «οἱ δρόμοι τῆς ψυχῆς»). Ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα κλαρίνα.
 • 14 Φεβρουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Σμέμαν, π. Ἀλέξανδρος, Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Η´ ἀνατύπωση, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2002
 • Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπ' ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προορισμὸς του εἶναι τὸ Πάσχα, «ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε μὲ τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε αὐτὴν τὴν σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν Χριστιανικὴ πίστη καί ζωή μας.

  ...Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς Σαρακοστῆς ἦταν νὰ προετοιμαστοῦν οἱ «κατηχούμενοι» γιὰ τὸ Βάτισμα ποὺ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ γινόταν στὴν διάρκεια τῆς ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαπτίζει πιὰ σὲ μεγάλη ἠλικία καὶ ὁ θεσμὸς τῆς κατηχήσεως δὲν ὑπάρχει πιά, τὸ βασικὸ νόημα τῆς Σαρακοστῆς παραμένει τὸ ἴδιο. Γιατί, ἄν καὶ εἶμαστε βαπτισμένοι, ἐκεῖνο ποὺ συνεχῶς χάνουμε καὶ προδίνουμε εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ λάβαμε στὸ Βάπτισμα. Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὸ Βάτισμά μας καὶ ἐπομένως ἡ Σαρακοστὴ ἡ προετοιμασία μας γι' αὐτὴν τὴν ἐπιστροφή· ἡ ἀργὴ ἀλλὰ ἐπίμονη προσπάθεια νὰ πραγματοποιήσουμε τελικὰ τὴν δική μας «διάβαση», τὸ «Πάσχα» μας στὴν νέα ἐν Χριστῷ ζωή.

 • 11 Φεβρουαρίου 2010: (ζεύξις) Ψήφος στηρίξεως γιὰ τὸ Μουσεῖο Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἕνα μουσεῖο γιὰ τὴν ἱστορικὴ μνήμη καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἰωνίας ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων, ποὺ καλοῦν σὲ συστράτευσι τὸν κόσμο μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Ἡ δημιουργία Μουσείου τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀποτελεῖ αἴτημα δεκαετιῶν, ὄχι μόνο τῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ πολλῶν μικρασιατικῶν συλλόγων, πολλῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων Μικρασιατῶν καὶ Θρακιωτῶν μή.
 • 11 Φεβρουαρίου 2010: (ζεύξις) Τότε καὶ ἔκτοτε τοῦ Ἀντωνίου Σαμαρά στὴν Καθημερινή (16 Μαρτίου 2008). «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, οἱ δύο κορυφαῖοι πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διαμόρφωσαν τὴν ἄποψι ὅτι δὲν μπορούσαμε νὰ ἀναγνωρίσουμε κράτος μὲ ὄνομα «Μακεδονία» δίπλα στὰ σύνορά μας.»
 • 10 Φεβρουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Δημητρίου Μαυροπούλου στὴν βιβλιοπαρουσίασι «Ἡ κατάρρευσις τῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ Βυζαντινὸ μάθημα» τοῦ ρώσσου ἀρχιμανδρίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ στὶς 19 ᾿Οκτωβρίου 2009.
 • 3 Φεβρουαρίου 2010: (ζεύξις) Ἀγνωστα παρασκήνια ποὺ ἔλαβαν χώρα τὸν Μάρτιο τοῦ 2004 στὸ Βύργενστοκ (Bürgenstock) τῆς Ἑλβετὶας ἀπὸ τὸν τότε ΥΠΕΞ Πέτρο Μολυβιάτη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πενθήμερων (24-29 Μαρτίου 2004) διαπραγμετεύσεων ἐπὶ τοῦ σχεδίου Ἀννᾶν τῶν 9.000 σελίδων. Ἄρθρο τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου «Τάσσος: Δὲν ὑπογράφω οὔτε λογαριασμὸ τοῦ ξενοδοχείου» ἀπὸ τὴν κυπριακὴ ἐφημερὶδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 3 Φεβρουαρίου 2010.
 • 2 Φεβρουαρίου 2010: (ζεύξις) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ: Διαβάστε ἐδῶ τὴν ἐπιστολὴ, τὴν ἔκκλησι βοηθείας, τοῦ ἑλληνομαθοῦς, ὀρθοδόξου ἱερέα πατέρα Βαρνάβα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ στηρίξουν τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γιὰ συγκέντρωσι χρημάτων, ποὺ θὰ ἀποσταλοῦν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Μεξικοῦ καὶ Κεντρώας Ἀμερικῆς γιὰ τὸ δοκιμαζόμενο λαὸ τῆς Ἁϊτῆς, μποροῦν νὰ καταθέσουν τὴν δωρεά τους σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω τραπεζικοῦς λογαριασμοῦς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 235/296004 - 49 / ALPHA BANK 479 - 002101 - 029168 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5231 -013724 - 415 / ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 52839521. Περισσότερα ἐδῶ (ἐπιστολὴ ἔκκλησις) καὶ Ἱεραποστολικὸς Σύνδεσμος, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
 • 26 Ἰανουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Ἰωάννης Μακρυγιάννης
 • 18 Ἰανουαρίου 2010: (ζεύξις) Ντοκυμαντέρ - Ἡ κατάρρευσις τῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ Βυζαντινὸ μάθημα τοῦ ρώσσου ἀρχιμανδρίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ. «Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Αρχιμανδρίτη Τύχωνα μᾶς θυμίζει τὶς ἀληθινὲς προϋποθέσεις τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὸ σεβασμὸ στὰ αἰνίγματα τῆς Ἱστορίας. Πολύτιμο μάθημα», ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ. Πωλεῖται ὡς βιβλίο μὲ ΨΕΔ (ψηφιακό εὐέλικτο δίσκο, DVD) μαζί.
 • 15 Ἰανουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
 • 15 Ἰανουαρίου 2010: (βιβλιοθεραπεία) Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
 • 14 Ἰανουαρίου 2010: (ζεύξις) Μετὰ τὴν δολοφονία (σημερινή, φιλελεύθερος, ἰνφογνώμων) τοῦ Ἄντη Χατζηκωστὴ (11 Ἰανουαρίου 2010), διευθύνοντος συμβούλου τοῦ ἐκδοτικοῦ συγκροτήματος «ΔΙΑΣ», τὸ ὁποῖο ὑποστήριζε τὸ ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν «πλεκτάνη Ἀννᾶν», ἄς θυμηθοῦμε ξαναδιαβάζοντας τὸ ἱστορικὸ διάγγελμα (Μεγάλη Τετάρτη, 7 Ἀπριλίου 2004) τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου γιὰ τὸ σχέδιο Ἀννᾶν.
 • 14 Ἰανουαρίου 2010: (ζεύξις) MIΚΗΣ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ: Ὁ ὀγκόλιθος Μίκης ἔστειλε τὸ ἐξαίρετο κείμενο μὲ τὸν τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (21.12.2009)» στὸν ἠθοποιό, συγγραφέα καὶ σκηνοθέτη Στέφανο Ληναῖο, ποὺ ἀναφέρει τὰ τρία κύρια μέτωπα στὰ ὁποία ὀφείλουμε νὰ πάρουμε σαφὴ στάσι σήμερα. Στὴ συνέχεια, μὲ ἐπιστολή της στὸν Μίκη Θεοδωράκη ἡ κ. Θάλεια Δραγώνα, κοινωνικὴ ψυχολόγος, σήμερα στὸ ὑπουργεῖο παιδαίας, διὰ βίου μάθησης καὶ θρησκευμάτων, διαμαρτύρεται γιὰ συκοφαντική δυσφήμισι ἐναντίον της. Ὁ Μίκης, μὲ δική του ἐπιστολή, ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα. Διαβᾶστε καὶ τὶς δύο ἐπιστολές ἐδῶ (2 καὶ 10 Ιανουαρίου 2010).

2009

 • 14 Ἰανουαρίου 2010: (ζεύξις) Μετὰ τὴν δολοφονία (σημερινή, φιλελεύθερος, ἰνφογνώμων) τοῦ Ἄντη Χατζηκωστὴ (11 Ἰανουαρίου 2010), διευθύνων σύμβουλος τοῦ ἐκδοτικοῦ συγκροτήματος «ΔΙΑΣ», τὸ ὁποῖο ὑποστήριζε τὸ ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν «πλεκτάνη Ἀννᾶν», ἄς θυμηθοῦμε τὸ διάγγελμα τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου γιὰ τὸ σχέδιο Ἀννᾶν (7 Ἀπριλίου 2004).
 • 14 Ἰανουαρίου 2010: (ζεύξις) MIΚΗΣ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ: Ὁ ὀγκόλιθος Μίκης ἔστειλε τὸ ἐξαίρετο κείμενο μὲ τὸν τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (21.12.2009)» στὸν ἠθοποιό, συγγραφέα καὶ σκηνοθέτη Στέφανο Ληναῖο, ποὺ ἀναφέρει τὰ τρία κύρια μέτωπα στὰ ὁποία ὀφείλουμε νὰ πάρουμε σαφὴ στάσι σήμερα. Στὴ συνέχεια, μὲ ἐπιστολή της στὸν Μίκη Θεοδωράκη ἡ κ. Θάλεια Δραγώνα, κοινωνικὴ ψυχολόγος, σήμερα στὸ ὑπουργεῖο παιδαίας, διὰ βίου μάθησης καὶ θρησκευμάτων, διαμαρτύρεται γιὰ συκοφαντική δυσφήμισι ἐναντίον της. Ὁ Μίκης, μὲ δική του ἐπιστολή, ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα. Διαβᾶστε καὶ τὶς δύο ἐπιστολές ἐδῶ (2 καὶ 10 Ιανουαρίου 2010).
 • 2 Νοεμβρίου 2009: (μουσική) Πολίτικη Νοσταλγία «... ἐν ψαλτηρίῳ», Νιχαβέντ Σεμαΐ
 • 2 Νοεμβρίου 2009: (μουσική) Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου τῆς Σοφίας Βέμπο.
 • 2 Νοεμβρίου 2009: (ζεύξις) Ἐξαίρετος ἱστότοπος γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν ἀρχαῖα Ἑλληνικά, διδάσκεται σὲ 100 μαθήματα, πλούσια ὕλη, δημιουργηθεὶς ἀπὸ τὸν γερμάνο καθηγητὴ λυκείου Egon Gottwein· δυστυχῶς ἡ γλῶσσα ἐκπαιδεύσεως εἶναι ἡ γερμανική.
 • 2 Νοεμβρίου 2009: (ζεύξις) Νέα στοιχεία γιὰ τὸ μεγαλύτερο μαζικὸ ἔγκλημα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. ... «Δὲν ὑπάρχουν πιὰ «ἀγνοούμενοι Κυπροέλληνες καὶ Ἑλλαδίτες». Ὅλοι εἶναι νεκροί». Ἔτσι κατέληγε στὴν πολιτική του ἀναφορὰ-ἀνάλυσι, στὴν μηνιαία ἐφημερίδα «Κωνσταντινούπολις» τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1981, ὁ Κωνσταντινουπολίτης διευθυντὴς ἀρθρογράφος της Ἀνδρέας Γ. Λαμπίκης, ποὺ ἀπελάθηκε τὸ 1955, μετὰ τὸ τουρκικὸ πογκρὸμ, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώθηκε κατὰ τῶν Ρωμηῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. » ... «Κανεὶς ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κι αὐτὲς τῆς Κύπρου, δὲν ἐνδιαφέρθηκε μέχρι τώρα.»
 • 2 Νοεμβρίου 2009: (ζεύξις) Γνωρίζετε, ὅτι τὸ καπνίζειν ἀπαγορεύεται στὴν Ἑλλαδα ἀπὸ τὸ 1856. Βλέπε τὸ βασιλικὸ διάταγμα τοῦ 1856. Θέλετε νὰ σταματίσετε τὸ καπνίζειν; Ἕνας ἀξιοσύστατος ἱστότοπος κατὰ τοῦ καπνίζειν. Ὑπόγραψε καὶ σύ! Ἐτησίως 20.000 συνάνθρωποί μας χάνονται στὸν τόπο μας ἀπὸ τὸ καπνίζειν. Γραμμὴ καταγγελιῶν καὶ πληροφορήσεως ἐπὶ τοῦ καπνίζειν: 1142
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Ἐναλλακτικὴ ἑλληνικὴ ἐνημέρωσις: ΑΝΤΙΒΑΡΟ, ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ, ΑΝΤΙΦΩΝO, ANTINEWS.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Νέα στοιχεία γιὰ τὸ μεγαλύτερο μαζικὸ ἔγκλημα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. ... «Δὲν ὑπάρχουν πιὰ «ἀγνοούμενοι Κυπροέλληνες καὶ Ἑλλαδίτες». Ὅλοι εἶναι νεκροί». Ἔτσι κατέληγε στὴν πολιτική του ἀναφορὰ-ἀνάλυσι, στὴν μηνιαία ἐφημερίδα «Κωνσταντινούπολις» τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1981, ὁ Κωνσταντινουπολίτης διευθυντὴς ἀρθρογράφος της Ἀνδρέας Γ. Λαμπίκης, ποὺ ἀπελάθηκε τὸ 1955, μετὰ τὸ τουρκικὸ πογκρὸμ, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώθηκε κατὰ τῶν Ρωμηῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. » ... «Κανεὶς ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κι αὐτὲς τῆς Κύπρου, ἐνδιαφέρθηκε μέχρι τώρα.»
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Γνωρίζετε, ὅτι τὸ καπνίζειν ἀπαγορεύεται στὴν Ἑλλαδα ἀπὸ τὸ 1856. Βλέπε τὸ βασιλικὸ διάταγμα τοῦ 1856. Θέλετε νὰ σταματίσετε τὸ καπνίζειν; Ἕνας ἀξιοσύστατος ἱστότοπος κατὰ τοῦ καπνίζειν. Ὑπόγραψε καὶ σύ! Ἐτησίως 20.000 συνάνθρωποί μας χάνονται στὸν τόπο μας ἀπὸ τὸ καπνίζειν. Γραμμὴ καταγγελιῶν καὶ πληροφορήσεως ἐπὶ τοῦ καπνίζειν: 1142
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Ἐνημερωτικὸν ἱστολόγιον μὲ βαρύτητα σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ καὶ οἱ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Δύο ταινίες τοῦ Discovery Channel γιὰ τὴν ἀρχιτεχνονικὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει: A' TANIA - B' TAINIA
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Γνωριμία μὲ τὴν φυσικὴ δόμησι καὶ τὴν βιοκλιματικὴ ἀρχιτεκτονική, δύο πρακτικὲς, ποὺ ἔχουν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἐξοικονόμησι πόρων καὶ ἐνεργεία. Ἀπὸ τὴν Λάρισα ὁ ἱστότοπος τῶν νέων παιδιῶν.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Ταινία: Τὸ ταξίδι, Τὸ Ἑλληνικὸ Ὄνειρο στὴν Ἀμερική. Ἱστορικὸς σύμβουλος: Ἀλέξανδρος Κιτροέφ. Μαρία Ηλιοῦ, σκηνοθέτις τοῦ ντοκιμαντέρ, κατὰ τὴν διάρκεια ἔρευνάς της στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀνακάλυψε ἕνα θησαυρὸ ἀπὸ ἄγνωστες φωτογραφίες καὶ κινηματογραφικὸ ὑλικὸ, ποὺ καταγράφουν καὶ ζωντανεύουν τὴν ἱστορία τῆς μεταναστεύσεως καὶ τῆς νέας ζωῆς τῶν Ἑλλήνων στὴν Αμερική. Μιὰ πολὺ διδακτικὴ ταινία.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Τὸ δεκαπενθήμερο πανθρακικὸ ἔντυπο γνώμης «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» τοῦ Κωσταντίνου Καραΐσκου ἔκανε τὴν ἐμφάνησί του στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1998 στὴν Κομοτηνή. Ὁ Χρήστος Γιανναρᾶς σχολιάζει τὸν «Ἀντιφωνητῆ»: «Σκέφτομαι: Τί ἀντιφωνεῖ ὁ «Ἀντιφωνητής»; Μά, τί ἄλλο ἀπὸ τὴν ἄφωνη πίκρα καὶ ὀργὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Θράκης. Ὁ ἄηχος πόνος γίνεται εὔστομη ἰαχή, κατάρα, σάτιρα, δίκοπο σχόλιο. Αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν ξέρω ἄλλο ἔντυπο σὲ γλῶσσα τόσο συναρπαστικὰ ἑλληνική, ποὺ νὰ φτάνει σὲ ἀνάλογο ἐπίπεδο ριζοτόμου δημοσιογραφίας. Εἶναι ἔκπληξη, εἶναι παρηγοριά. ...»
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Θεσσαλονίκη:Ἐξαιρετικὰ διδακτικὸς ἱστότοπος τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνος. Σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνος εἶναι ἀφ' ἕνὸς ἡ διατήρησις καὶ διάδοσις τῆς μνήμης τῶν ἑλληνικῶν ἀγώνων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Μακεδονίας -ἰδιαίτερα τοῦ Μακεδονικοῦ Ὰγώνα- καὶ ἀφ' ἑτέρου ἡ ἐπιστημονικὴ μελέτη τῆς νεότερης ἱστορίας καὶ τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Μακεδονίας.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὀμπάμα σχετικὰ μὲ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα ἀπὸ ἀκαδημαϊκοῦς ἱστορίας τῆς ἑλληνο-ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Classical Scholars from around the world, well known for their expertise in the history of Greece, are presenting, examining, and discussing the historical evidence concerning Alexander the Great and his Macedonian context. This ad hoc group is completely independent of any public or private organization of any political nature, and its interest is solely in the presentation of historic fact. The group realizes that its work may come to be used by political entities, but any such use is totally unauthorized. The first few scholars were motivated by the article in the Archaeology magazine, and the letter Stephen G. Miller, Ph.D sent in response, which Archaeology did not publish. Since then, the list of scholars that have examined the evidence has been growing and 249 scholars have undersigned the letter to President Barack Obama.
 • 13 Ὀκτωβρίου 2009: (ζεύξις) Τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος K. Βενιζέλος». Κύριος σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ χάραξις μιᾶς ἐθνικῆς στρατηγικῆς συστηματικῆς ἔρευνας καὶ μελέτης τῆς ἐποχῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἔδρα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ οἰκία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπὶ τῆς πλατείας Ἕλενας Βενιζέλου στὴν Χαλέπα Χανίων Κρήτης.
 • 20η Μαΐου 2009: Χρήστου Γιανναρᾶ (καθηγητὴς), Finis Graeciae. Ἕνα ἴσως ἀκραῖο μέν, ἀφυπνιστικὸ δὲ ἄρθρο τοῦ 1986. Ἀκόμη ἐπίκαιρο;
 • 19η Μαΐου 2009: (ζεύξις) Τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος K. Βενιζέλος». Κύριος σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ χάραξις μιᾶς ἐθνικῆς στρατηγικῆς συστηματικῆς ἔρευνας καὶ μελέτης τῆς ἐποχῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἔδρα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ οἰκία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπὶ τῆς πλατείας Ἕλενας Βενιζέλου στὴν Χαλέπα Χανίων Κρήτης.

2008

2007

2006

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |