Τὸ πρόγραμμα 2011-2012
1 Σεπτεμβρίου 2011 - 31 Αὐγούστου τοῦ 2012

 • Τὰ 10 Σάββατα τοῦ ἔτους 2011-2012 ἔχουν ὡς ἐξῆς:
  • 29 Ὀκτωβρίου 2011
  • 12 Νοεμβρίου 2011
  • 03 Δεκεμβρίου 2011
  • 21 Ἰανουαρίου 2012
  • 18 Φεβρουαρίου 2012
  • 17 Μαρτίου 2012
  • 21 Ἀπριλίου 2012
  • 19 Μαΐου 2012
  • 16 Ἰουνίου 2012
  • 14 Ἰουλίου 2012
 • ὧρες ἐργασίας: 9.00 - 12.00.
 • προϋπόθεσις συμμετοχῆς: σεμινάριον εἰσαγωγῆς εἰς τὸ ΝΓΠ.
 • Οἱ ἐγγραφὲς ἔληξαν. Ὁ ἀριθμὸς συμμετοχῆς συμπληρώθηκε. Τὰ μαθήματα ἄρχισαν.

 • Τὰ 11 Σαββατοκύριακα τοῦ ἔτους 2011-2012 ἔχουν ὡς ἐξῆς:
  • 22 καὶ 23 Ὀκτωβρίου 2011
  • 19 καὶ 20 Νοεμβρίου 2011
  • 17 καὶ 18 Δεκεμβρίου 2011
  • 14 καὶ 15 Ἰανουαρίου 2012
  • 11 καὶ 12 Φεβρουαρίου 2012
  • 10 καὶ 11 Μαρτίου 2012
  • 31 Μαρτίου καὶ 01 Ἀπριλίου 2012
  • 12 καὶ 13 Μαΐου 2012
  • 09 καὶ 10 Ἰουνίου 2012
  • 07 καὶ 08 Ἰουλίου 2012
  • 28 καὶ 29 Ἰουλίου 2012
 • προϋπόθεσις συμμετοχῆς: ἐκπαίδευσις χειριστῶν ΝΓΠ.
 • ὧρες ἐργασίας: Σάββατο (09.00 π.μ - 6.00 μ.μ.) –
  Κυριακή (11.00 π.μ - 6.00 μ.μ.)
 • Οἱ ἐγγραφὲς ἔληξαν. Ὁ ἀριθμὸς συμμετοχῆς συμπληρώθηκε. Ἡ ἐκπαίδευσις ἄρχισε.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |