περιεχόμενα ἱστοτόπου

Καλῶς ὁρίσατε!

Τὶ εἶναι ὁ Νευρο-Γλωσσολογικὸς Προγραμματισμός (ΝΓΠ);

Σύντομη ἱστορική ἀνασκόπηση τοῦ ΝΓΠ

Ὁ ΝΓΠ καὶ οἱ Συστημικὲς Λύσεις

Μερικές μὴ γραμμικὲς σκέψεις

Ὁ ΝΓΠ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν

Τὸ Σεμινάριον
Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ

Ἀγγλιστὶ Basic NLP. Αὐτὸ τὸ σεμινάριον εἶναι μιὰ καλὴ ἀρχή.
Τὸ πρῶτο βῆμα τῆς σταδιοδρομίας σας στὸν ΝΓΠ.

Τὸ Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων

Ἀγγλιστὶ Workshop for Systemic Solutions.
Συνιστᾶται νὰ συμμετάσχετε πρὶν ἀπὸ τὸ δεύτερο βῆμα τῆς σταδιοδρομίας σας στὸν ΝΓΠ. Ἡ κορυφή τῆς προσωπικῆς καλλιέργειας.

Ἡ Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ

Ἀγγλιστὶ NLP Practitioner Certification Training.
Τὸ δίπλωμα τῆς ἐκπαιδέσεως εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένο.
Τὸ δεύτερο βῆμα τῆς σταδιοδρομίας σας στὸν ΝΓΠ.

Ἡ Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν
Χειριστῶν ΝΓΠ

Ἀγγλιστὶ NLP Master Practitioner Certification Training.
Τὸ δίπλωμα τῆς ἐκπαιδέσεως εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένο.
Τὸ τρίτο βῆμα τῆς σταδιοδρομίας σας στὸν ΝΓΠ.

Τὶ λένε γιὰ μᾶς;

Φωτογραφίες

Πιστοποιημένοι

Ποιοὶ εἴμαστε;

Ἡ βιβλιοθεραπεία

Ἡ ἐπικοινωνία μαζί μας

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |