Φωτογραφίες

 • Βουλιαγμένη 2009-2010
  • 01. Σαββατοκύριακο: 26 καὶ 27 Σεπτεμβρίου 2009
  • 02. Σαββατοκύριακο: 24 καὶ 25 Ὀκτωβρίου 2009
  • 03. Σαββατοκύριακο: 21 καὶ 22 Νοεμβρίου 2009
  • 04. Σαββατοκύριακο: 19 καὶ 20 Δεκεμβρίου 2009
  • 05. Σαββατοκύριακο: 16 καὶ 17 Ἰανουαρίου 2010
  • 06. Σαββατοκύριακο: 20 καὶ 21 Φεβρουαρίου 2010
  • 07. Σαββατοκύριακο: 20 καὶ 21 Μαρτίου 2010
  • 08. Σαββατοκύριακο: 17 καὶ 18 Ἀπριλίου 2010
  • 09. Σαββατοκύριακο: 29 καὶ 30 Μαΐου 2010
  • 10. Σαββατοκύριακο: 19 καὶ 20 Ἰουνίου 2010
  • 11. Σαββατοκύριακο: 17 καὶ 18 Ἰουλίου 2010

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |