Τὰ Ὀργανωτικὰ σχετικὰ μὲ τὸ
Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων
Εἰσαγωγή | Στόχος | Τρόπος | Μέθοδος | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
ἡ προϋπόθεση
  • Ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸ Ἐργαστήριον προϋποθέτει τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἐφ' ὅσον συμμετέχετε γιὰ πρώτη φορά.

  • Ἡ ἐργασία σὲ αὐτὸ τὸ Ἐργαστήριον εἶναι κατάλληλη καὶ γιὰ ζευγάρια καθὼς καὶ γιὰ γονεῖς μὲ τὰ παιδιά τους.
ἡ διάρκεια
  • Τὸ Ἐργαστήριον ἀρχίζει τὴν Παρασκευὴ στὶς 5 μ.μ. καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ στὶς 5 μ.μ.
τὰ φωρητὰ
τηλέφωνα
  • Ἡ ἀποτελεσματικότα ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συγκέντρωσή μας. Θερμὴ παράκληση λοιπόν:
  • Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν κλείνουμε τὰ φωρητὰ τηλέφωνά μας!
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |