Μιὰ μικρὴ γεύση ἀπὸ τὸ περιεχόμενο
τοῦ Σεμιναρίου Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή

Ἀκρίβεια Ἀντιλήψεως

( Perception Precision)

  • Ἡ ἀκρίβεια ἀντιλήψεως –ἀγγλιστὶ perception precision– εἶναι ἀσυνείδητα σχεδὸν ἀπείρως μεγάλη.

  • Μὲ ἐξάσκηση μπορεῖτε ἕως ἕνα πολὺ μεγάλο βαθμὸ νὰ τὴν ἀξιοποιήσετε.

Β.Α.Κ.Ο.Γ.

(V.A.K.O.G.)

  • Στὸν ΝΓΠ γίνεται ἡ διάκριση τῶν ὑποκειμενικῶν ἐμπειριῶν τῶν ἀνθρώπων βάσει τῶν πέντε αἰσθήσεων (ὀπτικά, ἀκουστικά, κιναισθητικά, ὀσφρητικά, γευστικά).

  • Κάθε ἄνθρωπος ἔχει σὲ διαφορετικὲς περιστάσεις διαφορετικὸ κέντρο βάρους ἀντίληψης

Ἐνδείξεις Προσβάσεως Ματιῶν

(Eye Accessing Cues)

  • Ἀσυνείδητα πρότυπα κινήσεων ματιῶν –ἀγγλιστὶ eye accessing cues– ποὺ δηλώνουν σὲ πιὸ σύστημα αἴσθησης «βρίσκεται» κάποιος ἐκείνη τὴν στιγμή.

Ἐναρμονίζεσθαι

(Rapport)

  • Ἐναρμονίζεσθαι: Βασικὴ ἔννοια στὸν ΝΓΠ –ἀγγλιστὶ rapport– γιὰ ὅλες τὶς διαπροσωπικὲς διαδικασίες, ποὺ ἔχουν μιὰ καλὴ βάση ἐπικοινωνίας. Συμβαδίζειν καὶ Καθοδηγεῖν!
Μεταξύ ἄλλων ...
  • Εἰσαγωγὴ στὶς θεωρητικὲς βάσεις τοῦ ΝΓΠ καὶ τῆς συστημικῆς σκέψεως, ἀγκυροβόλησις.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |