Τὰ Ὀργανωτικὰ σχετικὰ μὲ τὸ
Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
ἠ προϋπόθεση
 • Περιέργεια γιὰ κάτι ἀγνωστο ἢ

 • δεκτικότητα σὲ μιὰ νέα ἐμπειρία ἢ

 • βούληση γιὰ συναισθηματική ἀγωγή ἢ

 • διάθεση γιὰ ἀποτελεσματική ἐπικοινωνία ἢ

 • ἐπιθυμία γιὰ προσωπικὰ ἀνάπτυξη
ἡ διάρκεια
 • 2 ἡμέρες (Σαββατοκύριακο)
οἱ ὥρες ἐργασίας
 • Σάββατο: 09.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.
 • Κυριακή: 11.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.
ἡ πιστοποίηση
 • Ἡ συμμετοχὴ στὸ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΓΠ εἶναι προϋπόθεσις γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣH ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ (NLP Practitioner Certification Training).

 • Τὰ διπλώματά μας –ἀγγλιστὶ certification– πληροῦν τὶς προδιαγραφὲς τῶν σημαντικοτέρων ΝΓΠ-Ὀργανώσεων (The Society of Neuro-Linguistic Programming - Bandler and Associates (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), NLP University ‑ Dynamic Learning Center ‑ Robert Dilts (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. (γερμανικός σύνδεσμος ΝΓΠ), Österreichischer Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (αὐστριακός σύνδεσμος ΝΓΠ), κ.ἄ.) καὶ εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένα.
τὰ φωρητὰ
τηλέφωνα
 • Ἡ ἀποτελεσματικότης ἐξαρτάται ἀπὸ τὴν συγκέντρωσί μας. Θερμὴ παράκλησις λοιπόν: Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν κλείνουμε τὰ φωρητὰ τηλέφωνά μας!
ἡ διανυκτέρευση
 • Οἱ ἐκτός Ἀθηνῶν συμμετέχοντες (π.χ. Κρήτη, Χίος, Νάξος, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Ναύπλιον, Ἀλεξανδρούπολις, Κύπρος, κ.ἄ.) μποροῦν νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν γραμματεία μας γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνουμε μὲ τὴν διανυκτέρευσή τους.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |