Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
(Basic NLP)
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή

Οἱ δύο μέρες ...
... ποὺ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν ζωήν σας.

Ἕνα ταξίδι «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά σας».

«Ὁ δάσκαλος ἀνοίγει
τὴν πύλη. ...»

Tὸ Σεμινάριον Εἰσαγωγής στὸν ΝΓΠ –ἀγγλιστὶ Basic NLP:

  • Γνωριμία μὲ τὸν ΝΓΠ καὶ ἡ ἐφαρμογή του στὴν καθημερινότητα.

  • Μιὰ συναρπαστικὴ ἐκδρομὴ στὸν κόσμο τοῦ ΝΓΠ.

«... Ἀπό τὸ κατώφλι ὅμως, πρέπει νὰ περάσεις μόνος σου.»

Τζαλάλ Ἀλ-Ντίν Ἀρ Ρουμί (1207-1273)

  • Γιὰ ἐπιχειρηματίες, ἐπαγγέλματα ὑγείας (ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, ὁμοιοπαθητικοί, κ.ἅ), μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἐκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ἀλλάξουν κάτι στὴ ζωή τους καὶ ποὺ θέλουν νὰ γίνουν πιὸ ἐπιτυχεῖς στὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ τὴν προσωπικὴ τους ζωή.
  • Τὸ σεμινάριο αὐτὸ εἶναι ἀφενὸς πλήρως αὐτοτελές, ἀφετέρου προπαιδεία καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣH ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ.
  • Σὲ μιὰ ἄνετη ἀτμόσφαιρα θὰ ἐξοικειωθεῖτε μὲ τὰ βασικὰ ἀξιώματα, τὶς μεθόδους καὶ τὶς γνώσεις τοῦ ΝΓΠ.
  • Μὲ ἕνα συνδυασμὸ ἀπὸ διάλεξη, ἐπιδείξεις καὶ ἀσκήσεις σὲ μικρὲς ὁμάδες θὰ ἀποκαλύψετε τὶς δικές σας κρυμμένες δυνάμεις καὶ θὰ μάθετε νὰ τὶς ἀναπτύσσετε μὲ κατανόηση καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόζετε.
  • Θὰ μάθετε ἁπλές, ἀλλὰ ἀποτελεσματικὲς τεχνικὲς τοῦ ΝΓΠ ποὺ θὰ εἶσθε σὲ θέση νὰ τὶς ἀξιοποιήσετε ἀμέσως μετὰ τὸ σεμινάριο στὴν καθημερινὴ σας ζωή. Μέσῳ τῶν ἀσκήσεων σὲ μικρὲς ὁμάδες θὰ ἀναγνωρίζετε τὶς κρυμμένες σας δυνάμεις καὶ θὰ μάθετε νὰ τὶς ἀναπτύσσετε αἰσθαντικά.

Προετοιμαστεῖτε λοιπὸν
γιὰ κέφι, γέλιο καὶ ἐκμάθησι!

Ἀνοῖξτε τὴν πύλη, τώρα!

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |