Μιὰ μικρὴ γεύση ἀπὸ τὸ περιεχόμενο
τῆς Ἐκπαιδεύσεως Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή

Ἐμβάθυνσις

 • Ἐμπέδωση καὶ ἐμβάθυνση τῶν περιεχομένων τῆς Ἐκπαιδεύσεως Χειριστῶν ΝΓΠ.

 • Γνωριμία καὶ ἐφαρμογὴ τῶν γενεσιουργῶν διαδικασιῶν ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ περιεχόμενα τῆς Ἐκπαιδεύσεως Χειριστῶν ΝΓΠ.

 • Προχωρημένες τεχνικές τοῦ ΝΓΠ.
Μοντελοποίησις
 • Ἡ διαδικασία μὲ τὴν ὁποία ἄρχισε ὁ ΝΓΠ. Νὰ κατανοήσω τὴν λειτουργία ὅλων τῶν εἰδῶν συστημάτων ἔτσι ὥστε νὰ γίνει μεταβιβάσιμη ἡ ἔξοχη συμπεριφορά.
Λεκτικὰ Τεχνάσματα
 • Ἀγγλιστὶ sleight of mouth. Ἡ μαγεία τῶν λέξεων καὶ γλῶσσας. Λεκτικά τεχνάσματα μὲ τὰ ὁποῖα ὑπερασπιζόμαστε καὶ σταθεροποιοῦμε τὶς πεποιθήσεις μας.

 • Γιατί οἱ πελάτες ἤδη ἀλλάζουν μετὰ ἀπὸ μιὰ ἀπλὴ συνομιλία ποὺ ἔχουν μὲ τὸν Ριχάρδο Βάνδλερ. Πρότυπα γλώσσας ποὺ μοντελοποίησε ὁ Ροβέρτος Δίλτς ἀπὸ τὸν Σωκράτη τοῦ Πλάτωνα, Μαχάτμα Γάνδι, Σαίξπηρ, Ἀβραάμ Λίνγκολν, Μίλτων Ἔρικσον, Βάνδλερ, κ.ἄ.

 • Κομψή, ἀπλὴ καὶ ἄκρως ἀποτελεσματική: «Ἡ θεραπεία μέσῳ τῆς συνομιλίας».
Ἀξίες καὶ Πεποιθήσεις
 • Γνωριμία καὶ χειρισμός τῶν διαδικασιῶν ποὺ δημιουργοῦν τὶς ἀντιλήψεις περὶ τοῦ κόσμου καὶ προσδιορίζουν τὴν θέλησή μας.

 • Πῶς δημιουργοῦνται μέσα μας οἱ συγκρούσεις ἀξιῶν. 

 • Πεποιθήσεις καὶ ὑγεία.
Θεραπεία μέσῳ τῆς Γραμμῆς Χρόνου ®©
 • Ἡ ἴαση τοῦ παρελθόντος. Ἕνα κομψὸ εργαλεῖο γιὰ θεραπευτές, καὶ Χειριστὲς ΝΓΠ.

 • Ἐπίσης, ἕνα ἰδανικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν συμβουλευτικὴ.
Μετὰ-Προγράμματα
 • Ἑπαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορᾶς ποὺ διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητά μας.

 • Νὰ ἀναγνωρίσουμε αὐτὰ τὰ πρότυπα στὸν ἐαυτὸ μας καὶ στοὺς ἄλλους καὶ νὰ διατυπώσουμε ἀνάλογα τὰ μηνύματά μας.
Ἐπίσης, μεταξὺ ἄλλων ...
 • Ἑπαναχάραξη, Μεταμόρφωση τοῦ Πυρήνα –ἀγγλιστὶ core transformation–, Συστημικός ΝΓΠ καὶ ἄλλα πολλά.
Τὰ Σαββατοκύριακα
 • 01. ΣΚ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ καὶ ΑΡΧΕΤΥΠΑ
 • 02. ΣΚ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ καὶ ΑΡΧΕΤΥΠΑ
 • 03. ΣΚ: ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
 • 04. ΣΚ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • 05. ΣΚ: ΑΞΙΕΣ καὶ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 • 06. ΣΚ: ΜΕΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)
 • 07. ΣΚ: ΜΙΜΗΣΙΣ
 • 08. ΣΚ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 • 09. ΣΚ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΩΝ τοῦ ΛΟΓΟΥ
 • 10. ΣΚ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ
 • 11. ΣΚ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ καὶ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ὀμάδες Ἐργασίας
 • Στὶς μικρὲς ὀμάδες ἐργασίας –ἀγγλιστὶ peer group– ποὺ θὰ λαμβάνουν χώρα μιὰ φορὰ τὸν μῆνα θὰ ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ συζητάτε, νὰ ἐφαρμόζετε καὶ νὰ ἐξασκεῖτε αὐτὰ ποὺ μαθαίνετε στὸν τομέα ποὺ σας ἐνδιαφέρει.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |