Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή

ἕνα ταξίδι «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά μας». ...
ποὺ ἐνεργοποιοεῖ ἀνεπίγνωστους πόρους,
διευρύνει αἰσθητὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴ ἰκανότητα καὶ
τὴν ἀνθρωπογνωσία μας.

γίνετε ἕνας «δεξιοτέχνης τῆς ἐφαρμογῆς»!

Εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη.

Πρὸς Κορινθίους Α', 12,26

Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ
–ἀγγλιστὶ NLP Master Practitioner Training:

    • συναισθηματικὴ ἀγωγή
    • γόνιμη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία
    • προσωπικὴ καλλιέργεια
κύρια θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως δεξιοτεχνῶν χειριστῶν ΝΓΠ
ἀνακαλύψτε τὶς μυστικές σας πλευρές!
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |