Ἔτσι μπορεῖτε νὰ ἐφαρμόσετε χρήσιμα 
τῆς γνώσεις σας ἀπὸ τὴν
Ἐκπαίδευσιν Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Στὸν τομέα τοῦ ἐπιχειρεῖν

 • Ἀναγνωρίζετε σὲ μιὰ σύντομη συνομιλία τὰ σημαντικὰ πρότυπα τῶν συνεργατῶν σας καὶ διαλύετε κομψὰ τὰ περιοριστικὰ πρότυπα.

 • Ἀποκτάτε συνείδηση τῶν ἀξιῶν σας, ἀναγνωρίζετε τὶς ἀξίες τῶν ἐμπορικῶν συνεργατῶν καὶ τῶν πελατῶν σας καὶ δημιουργεῖτε καταστάσεις ἀπ' ὅπου ὅλοι βγαίνουν κερδισμένοι –ἀγγλιστὶ win-win-situation.

 • Κάνετε τὶς ἐπιτυχημένες στρατηγικές τῶν καλύτερων συνεργατῶν σας διδάξιμες και χρήσιμες σὲ ὅλους στὴν ἐπιχείρησή σας.
Στὸν τομέα τῆς συμβουλευτικῆς

 • Θεραπεύετε ἀνεπιθύμητα συναισθήματα καὶ περιοριστικὲς ἀποφάσεις μέσῳ τῆς Γραμμῆς Χρόνου ®© καὶ ἀπελευθερώνετε τοὺς πελάτες σας ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τους ἐμπόδιζε ἕως τώρα νὰ ἔχουν μιὰ ἰκανοποιητικὴ ζωή.

 • Δημιουργεῖτε μαζὶ μὲ τοὺς πελάτες σας ἕνα «σύστημα πιστεύω» ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀπολαύσουν τὴν ζωὴ τους.

 • Μὲ τὴν ὑποστήριξή σας οἱ πελάτες σας ἀνακαλύπτουν τὶς ἐσώτερες ἀξίες τους καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς τὸ ἐλατήριο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν προσωπικῶν τους στόχων ζωῆς.
Στὸν τομέα τῆς παιδαγωγικῆς

 • Ἀναγνωρίζετε κακὲς στρατηγικὲς ἐκμαθήσεως, ποὺ λειτουργοῦν ἀρνητικὰ στὴν παρακίνηση τοῦ μαθητῆ καὶ ἐπιδροῦν ἀνασταλτικὰ στὴν μαθησιακὴ πρόοδο ὅλης τῆς τάξεως.

 • Βελτιστοποιεῖτε αὐτὲς τὶς στρατηγικές, ἔτσι ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ ἐμπεδώνουν καὶ νὰ συγκρατοῦν τὴν γνώση μὲ χαρὰ καὶ ἀπόλαυση, γρήγορα καὶ ἀποτελεσματικὰ.

 • Ὑποστηρίζετε τοὺς μαθητὲς σας νὰ μάθουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες δυνατότητες συμπεριφοράς, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι βέλτιστα προετοιμασμένοι στὴν ζωὴ τους.
Στὴν προσωπικὴ ζωή

 • Γνωρίζετε τὶς αξίες τοῦ ἐαυτοῦ σας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ σας εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἔτσι μπορεῖτε νὰ ἀποφεύγετε μελλοντικὲς παρεξηγήσεις.

 • Γνωρίζετε τὴν δομὴ καλῶν στρατηγικῶν παρακινήσεως καὶ εὐελιξίας καθὼς καὶ τὰ «συστήματα πιστεύω» ποὺ τὶς ὑποστηρίζουν καὶ ἔτσι βοηθᾶτε τὴν οἰκογένεια ἤ τὸν σύντροφό σας γελῶντας καὶ μαθαίνοντας νὰ προχωράει στὴν ζωή.

 • Βρίσκεσθε σὲ ἁρμονία μὲ τὰ Νεύρο-Λογικὰ Ἐπίπεδα καὶ ζεῖτε μιὰ εὐτυχισμένη καὶ γεμάτη ζωή.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |