Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ
(NLP Practitioner Certification Training)

Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων|Ἐγγραφή

ἕνα ταξίδι «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά μας.»

«πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει.»

Ἀριστοτέλης
(384 - 322 π.Χ.)

Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ
–ἀγγλιστὶ NLP Practitioner Certification Training προάγει:

    • συναισθηματικὴ ἀγωγή
    • γόνιμη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία
    • προσωπικὴ καλλιέργεια

Τὸ ταξίδι...
... ποὺ μᾶς πάει «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά μας.»

Ἀρχίστε τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἱκανοτήτων σας μὲ
τὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευσιν ΝΓΠ!

Κάτα τὸν Ἀριστοτέλη,
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν φύσιν τους
διψοῦν γιὰ γνώσιν.

Κάντε τὰ ἑπόμενα βήματα τῆς
σταδιοδρομίας σας στὸν ΝΓΠ, καὶ
ἐνεργοποιῆστε τοὺς ἀναπάντεχους πόρους σας!

κύρια θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως χειριστῶν ΝΓΠ

ἔχετε τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς!

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |