Λόγοι γιὰ μιὰ ἀτομικὴ συνάντησι
Λόγοι | Ἀναβολή | Ὀργανωτικά| Γνῶμες Συμμετεχόντων
 • Γιὰ πιὸ λόγο ἄραγε θὰ ἔπρεπε νὰ καθορίσω ἄμεσα μιὰ συνάντησι (συνεδρία); Παραθέτουμε μερικούς ἀπὸ αὐτούς τοὺς λόγους παρακάτω:

 • Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ πάρα πολλοὶ λόγοι, φυσικά, γιὰ νὰ ἀναβάλλω μιὰ συνάντησι (συνεδρία). (Ὡς γνωστὸν κάθε λόγος ἐπισύρει καὶ τὸν ἀντίλογον) Μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς εἶναι ἐδῶ: >>
λόγοι ἐπισκέψεως
 • Κάπως νιώθετε, ὅτι ἔτσι δὲν πάει ἄλλο καὶ θέλετε νὰ ἀλλάξετε κάτι.

 • Δὲν μπορεῖτε πιὰ νὰ ξεπεράσετε, αὐτὸ ποὺ σᾶς ἀπασχολεῖ καί προβληματίζει, παρ' ὅλο ποὺ κάνετε συζητήσεις μὲ ἔμπιστούς σας.

 • Οἱ φοβίες σας, ἐπιδροῦν ἀρνητικὰ στὴν ποιότητα ζωῆς σας.

 • Ἔχετε τὴν αἴσθησι, ὅτι εἶστε περιορισμένοι στὴν ἐσωτερικὴ σας κινητικότητα.

 • Συνέχεια ἐμπλέκεστε σὲ μεταξὺ τοὺς παρόμοιες προβληματικὲς καταστάσεις.

 • Κάπως νιώθετε, ὅτι ἀποφεύγετε πάντα τὰ προβλήματα ἢ ὅτι μὲ αὐτὸν τὸ τρόπο δὲν προχωρᾶτε. Γνωστὴ φράσις: «ὅλα εἶναι μιὰ χαρά»!

 • Κάπως νιώθετε, ὅτι δὲν μπορεῖτε πιὰ νὰ εἶστε χωρὶς οἰνόπνευμα, χάπια, τσιγάρα,οὐσίες, τυχερὰ παιχνίδια, δουλειὰ ἢ συνεχὴς ἀλλαγὴ σχέσεων.

 • Τὸ περιβάλλον σας, σᾶς φαίνεται ὅτι δὲν σᾶς καταλαβαίνει, καὶ νιώθετε, ὅτι σὲ ὅλους γίνεστε «ἐμπόδιο» καὶ «βάρος».

 • Θὰ προτιμούσατε νὰ τὸ βάλετε στὰ πόδια. Νὰ τὰ παρατήσετε ὅλα. Δὲν εἶστε σὲ θέσι νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν καθημερινότητα.

 • Τὰ συναισθήματά σας ἔχουν σκαμπανεβάσματα καὶ διαρκοῦν ἀσυνήθιστα πολύ. Γιὰ παράδειγμα εἶστε - συνέχεια ἢ μὲ σκαμπανεβάσματα - λυπημένος, φοβισμένος, θυμωμένος, ὀργισμένος ἢ ἀνήσυχος.

 • Πάσχετε ἀπὸ τὸ νὰ μὴ μπορεῖτε νὰ σταματήσετε σκέψεις, ποὺ σᾶς ἔρχονται συνέχεια στὸ νοῦ ἢ ὁρισμένες πράξεις σας δὲν μπορεῖτε νὰ τὶς διακόψετε.

 • Ξαφνικὰ ἢ ὅσο πάει καὶ πιὸ ἔντονα σᾶς φαίνεται τὸ περιβάλλον σᾶς ἀλλαγμένο, ξένο, ἀκατανόητο ἢ ἀπειλητικό.

 • Κάπως νιώθετε, ὅτι γίνεστε παράξενος ἢ ἰδιότροπος ἄνθρωπος καὶ αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ οἱ ἄλλοι.

 • Κοιμάστε συνέχεια ἄσχημα.

 • Σωματικὲς δυσφορίες ἢ ἐνοχλήσεις ἔρχονται καὶ φεύγουν καὶ δὲν περνοῦν μὲ καμμία θεραπεία.

 • Ἐπανειλημμένα ἀρρωσταίνετε σωματικὰ καὶ καμμία θεραπεία δὲν βοηθάει πραγματικά.

 • Ἡ ἀσθένειά σας χρονίζει καὶ γίνεται ὅσο πάει καὶ πιὸ δύσκολο νὰ ζήσετε μὲ τὴν ἀσθένεια.

 • Δὲν βρίσκετε κανένα νόημα πιὰ στὴν ζωή σας.

 • Σκέφτεστε νὰ δώσετε τέλος στὴν ζωή σας.

στὴν οἰκογένεια:
 • Οἱ ἐντάσεις γίνονται ἀνυπόφορες καὶ τὸ παιδὶ δείχνει διαταραχὲς στὴν συμπεριφορὰ του. Π.χ. τὸ παιδὶ εἶναι ὑπερκινητικό, ἔχει ἀπουσία συγκεντρώσεως, νουθετεῖ τοὺς γονεῖς.

 • Τὸ παιδὶ εἶναι φοβισμένο, κοιμᾶται ἄσχημα, δὲν θέλει νὰ πάει σχολεῖο, ἀποφεύγει τὶς ἐπαφὲς μὲ ἄλλους ἢ συμπεριφέρεται κάπως ἀσυνήθιστα.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |