οἱ συναντήσεις τοῦ Σαββάτου

 • Ἑνα Σάββατο τὸ μῆνα γίνονται συναντήσεις στὸ Παλαιὸ Φάληρο μὲ θέμα τὶς προϋποθέσεις καὶ ὅρους μιᾶς γόνιμης καὶ ἐπικοινωνίας σὲ δυάδες καὶ ὁμάδες (κατατοπιστικὲς διαλέξεις, πρακτικὲς ἀσκήσεις).
 • Τὰ μαθήματα αὐτὰ ἐκτὸς τῆς ἐπαισθητῆς βελτιώσεως τῆς ἐνδο- καὶ διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μας προάγουν τὸν συναισθηματικό μας κόσμο καὶ καλλιεργοῦν τὴν προσωπικότητά μας.

 • Τὰ 10 Σάββατα τοῦ ἔτους 2011-2012 ἔχουν ὡς ἐξῆς:
  • 29 Ὀκτωβρίου 2011
  • 12 Νοεμβρίου 2011
  • 03 Δεκεμβρίου 2011
  • 21 Ἰανουαρίου 2012
  • 18 Φεβρουαρίου 2012
  • 17 Μαρτίου 2012
  • 21 Ἀπριλίου 2012
  • 19 Μαΐου 2012
  • 16 Ἰουνίου 2012
  • 14 Ἰουλίου 2012
 • ὧρες ἐργασίας: 9.00 - 12.00.
 • προϋπόθεσις συμμετοχῆς: σεμινάριον εἰσαγωγῆς εἰς τὸ ΝΓΠ.
 • Οἱ ἐγγραφὲς ἔληξαν. Ὁ ἀριθμὸς συμμετοχῆς συμπληρώθηκε. Τὰ μαθήματα ἄρχισαν.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |