Γκάλια Ντόντσεβα-Μπουντούρη
ψυχολόγος
Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Σεπτέβριος 2003

Τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ σταθεῖ κανεὶς στὸν ἑαυτό του, νὰ τὸν « δεῖ» ἀπὸ ψηλά, ἀπὸ ἀπόσταση· καὶ αὐτὸ ἄμεσα.

Γιὰ αὐτὸ τὸ θεωρῶ ἀπαραίτητο γιὰ κάθε ἄνθρωπο - εἶναι μιὰ εὐκαιρία ἀλλαγῆς.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |