Κωνσταντῖνος Σίμογλου
δημόσιος ὑπάλληλος
Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Φεβρουάριος 2007

Τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ ἑνὸς ταξιδιοῦ μὲ σκοπὸ νὰ γνωρίσουμε τὶς θαυμαστὲς ἰδιότητες καὶ ἰκανότητες ποὺ ὅλοι διαθέτουμε μέσα μας.

Εἶναι μιὰ καταλυτικὴ ἐμπειρία ἡ ὁποία ἐνισχύεται ἔντονα ἀπὸ τὴν παρουσία του κυρίου Στέλιου Παυλίδη. Η χαρισματικὴ προσωπικότητα καὶ τὸ χιούμορ τοῦ ὁποίου μᾶς κράτησε ἀμείωτο τὸ ἔδιαφέρον καθ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ σεμιναρίου.

Εἶναι ἕνα δῶρο ποὺ ἀξίζει ὅλοι μας νὰ προσφέρουμε κάποια στιγμὴ στὸν ἑαυτό μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ!!

ἐλήφθη: Μάρτιος 2007

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |