Θεώνη Πολίτη
pilates instructor
Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Φεβρουάριος 2010

Θὰ δανειστῶ ἕνα στίχο ἀπὸ τραγούδι.

«Ὁ οὐρανὸς ἀνάβει τὰ φῶτα,
τίποτα δὲν θά΄ ναι ὅπως πρώτα.
Ξημέρωσε πάλι ... ὄνειρο ἤτανε. »

Δύο λόγους θὰ εἶχα νὰ πῶ σὲ κάποιον γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὸ σεμινάριο:

1. Ὁ πρῶτος εἶνια τὸ πρόσωπο ποὺ ξέρει τὸ λόγο! Ἡ ἀπόλυτη ἐναρμόνιση, συμφωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν λόγο του ποὺ εἶναι ταὐτὸχρονα καὶ στάση ζωής.

2. Ὁ δεύτερος εἶναι ὅτι ὃσο πιὸ γρήγορα ἀνακαλύψεις ποιός εἶσαι τόσο πιὸ γρήγορα θὰ ἀπελευθερωθεῖς. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμά του. Κι ἐπειδὴ τὰ δεσμὰ τὰ ἔχουμε μέσα μας, τοὐλάχιστον ἂς εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ ἀποφασίσουμε ἂν θὰ τὰ σπάσουμε καὶ θὰ προχωρήσουμε ἢ θὰ παραμείνουμε δέσμιοι τοῦ παρελθόντος μας.

ἐλήφθη: 2 Μαΐου 2010

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |