Γεωργία Γερογιάννη
νοσηλεύτρια, καθηγήτρια ἐφαρμογῶν ΤΕΙ Ἀθηνῶν
MS in advanced nursing στὸ
University of Ulster, Μπέλφαστ, Βόρεια Ἰρλανδία

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Φεβρουάριος 2010

Τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ ἦταν γιὰ μένα μιὰ συναρπαστικὴ ἐμπειρία. Μὲ βοήθησε νὰ ξεκαθαρίσω κάποια μπρεδεμένα κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ μου, ποὺ μὲ βασάνισαν καὶ μοῦ προκαλοῦσαν δυσκολία στὶς σχέσεις μου μὲ τοὺς γύρω μου.

Παράλληλα, μὲ βοήθησε νὰ βγάλω στὴν ἐπιφάνεια νέους προβληματισμοὺς καὶ νέες ἀναζητήσεις τοῦ ἑαυτοῦ μου, ποὺ ὥς τώρα δὲν εἶχα συνειδητοποιήσει καὶ ποὺ μποροῦν νὰ μὲ βελτιώσουν ὡς ἄτομο.

Ἐπίσης, τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ μὲ βοήθησε νὰ ἀνακαλύψω νέους τρόπους ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, πράγμα τὸ ὁποῖο μὲ βοήθησε νὰ βελτιώσω τὴν καθημερινότητά μου. Παράλληλα, οἱ ἀσκήσεις ποὺ κάναμε ὅλοι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σεμιναρίου ἀποτελοῦν πολύ σημαντικὸ ἐργαλεῖο στὴν καθημερινή μου ζωή.

Ὁ κύριος Παυλίδης, ὁ δάσκαλός μου, πιστεύω, ὅτι εἶναι ὁ πιὸ ἰδανικὸς ἄνθρωπος γιὰ τὸ συγκεκριμένο σεμινάριο. Εἶναι πολὺ φιλικὸς, μὲ ἀπίστευτη μεταδοτικότητα, φανταστικὸς ὁμιλητής, ποὺ κρέμεσαι κυριολεκτικὰ ἀπ' τὸ στόμα του, ἔχει ἀπίστευτες δεξιότητες ἐπικοινωνίας καὶ σὲ ταξιδεύει σὲ νέους δρόμους καὶ νέες ἀναζητήσεις. Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου πολὺ τυχερὸ ποὺ γνώρισα ἕναν τόσο χαρισματικὸ ἄνθρωπο.

Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ κύριε Παυλίδη γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς προσφέρατε αὐτὸ τὸ διήμερο.

Θὰ συνιστοῦσα σὲ ὅλους τοὺς ἄνθρώπους νὰ παρακολουθήσουν τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ. Αὐτό, γιατὶ μποροῦν νὰ πάρουν σημαντικὴ βοήθεια στὸ νὰ ἀνακαλύψουν ἀπίστευτα πράγματα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ποὺ τὰ εἶχαν κρυμμένα μέσα τους, καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ θάρρος καὶ ἀποτελεσματικότητα τὶς δυσκολίες ποὺ προκύπτουν στὴν ζωή μας.

Εὐχαριστῶ πολύ!!!

ἐλήφθη: 11 Μαρτίου 2010

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |