Νικόλαος Μεγαπάνος
ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Ἀπρίλιος 2010

Τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς ἦταν μιὰ ἐξαιρετικὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀρχίσω νὰ ξετυλίγω τὸ κουβάρι ποὺ τώρα θέλω νὰ πλέξω σὲ πουλόβερ!

Εἶναι χρήσιμο, γιατὶ κωδικοποιεῖ πράγματα λίγο πολὺ γνωστὰ σὲ ὅλους, ἀλλὰ ὅταν εἰδωθοῦν ὡς σύνολο, ἑρμηνεύουν μὲ διαύγεια πολλὲς ὄψεις τοῦ κόσμου.

Εἶναι ζωογόνο, γιατὶ μὲ ἔκανε νὰ ξανασκύψω μέσα μου καὶ νὰ ξανανακαλύψω τοὺς χυμοὺς ποὺ κάνουν τὴν ζωὴ ἄξια νὰ τὴν ζῇ κανείς.

Ὁ ἐκπαιδευτὴς Στέλιος Παυλίδης ἔχει μεταδοτικότητα, εἶναι συγκροτημένος, ἕνα ζωντανὸ παράδειγμα ἐπικοινωνίας πρὸς μίμησι. Εἶναι προνόμιό μου ποὺ τὸν γνώρισα.

Γιὰ ποιοὺς λόγους θὰ ἔλεγα σὲ κάποιον νὰ τὸ παρακολουθήσει;

  • ἂν αἰσθάνεσαι, ὅτι θέματα τῆς ζωῆς σου ἔρχονται καὶ ξανάρχονται καὶ δὲν προοδεύεις,
  • ἂν αἰσθάνεσαι, ὅτι δὲν σὲ καταλαβαίνουν ὅσο καὶ ἂν προσπαθείς
  • ἂν λὲς συχνά «δὲν ξέρω τί ἄλλο νὰ κάνω» .

Τότε, τὸ σεμινάριο αὐτὸ εἶναι γιὰ σένα.

ἐλήφθη: 26 Μαΐου 2010 11:36 π.μ.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |