Νεόφυτος Οἰκονομίδης
Πολεμική Ἀεροπορία, Κύπρος

Γνώρισα τὸν κ. Παυλίδη τὸν Μάϊο τοῦ 2005 ὅταν ἔλαβα μέρος στὸ Σεμινάριο Εισαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Θυμάμαι ὅτι ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχα ἀρκετὰ ἐρωτήματα καὶ προβληματισμούς γιὰ τὴν ζωὴ μου, τὶς σχέσεις μου μὲ τοὺς ἀνθρώπους, τὸ μέλλον μου. Μετά τὸ τέλος τοῦ Σεμιναρίου Εισαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ περιόριζαν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὴν ζωή μου δὲν ἦταν τόσο δύσκολα ὅσο ἀρχικὰ φαίνονταν ἐνῶ ἄλλα ἦταν μιὰ ἐπίφαση ἄλλων σημαντικότερων θεμάτων ποὺ δὲν μποροῦσα μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ δῶ. Μὲ βάση αὐτὸ τόλμησα νὰ λάβω μέρος στὴν Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ποὺ ξεκίνησε τὸ Φθινόπωρο τοῦ ἴδιου χρόνου. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐκπαίδευσης – γιὰ νὰ μὴν φανεῖ σὲ κάποιον ποὺ δὲν γνωρίζει ὅτι αὐτὰ ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι ὑπερβολὴ ἢ ἐξωπραγματικὰ – θὰ περιοριστῶ νὰ πῶ μόνο ὅτι ἦταν ἐνθαρρυντικὰ καὶ ἐποικοδομητικά. Ἀφοῦ τελείωσα τὴν Ἐκπαίδευση Χειριστῶν στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας ἔκανα καινούργιες ἀνακαλύψεις γιὰ τὸν ἐαυτὸ μου καὶ μετὰ ἀπὸ παρεμβάσεις τοῦ κ. Παυλίδη ἔνιωσα τὴν ἀνάγκη νὰ λάβω μέρος καὶ σὲ ἕνα Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων. Στὸ τελευταῖο ἡ βιωματικὴ ἐμπειρία εἶναι ἀνεκλάλητη: ὡστόσο θὰ μποροῦσα νὰ πῶ ὅτι ἀνοίγει νέους δρόμους καὶ προοπτικές γιὰ τὴν προσωπικὴ ἐξέλιξη τοῦ καθενός.

ἐκπαίδευσις χειριστρῶν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη 2005-2006
Γιὰ ὅλα αὐτά θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν κ. Παυλίδη καὶ νὰ εὐχηθῶ καλὴ ἐπιτυχία σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀποφάσισαν νὰ κάνουν τὸ θετικὸ ἄλμα στὴν ζωὴ τοὺς.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |