Μαρία Κανδεράκη,
Οἰκονομολόγος M.Sc., Συστημικὸς Σύμβουλος

«Ὑπάρχουν δύο τρόποι νὰ δημιουργήσει κάποιος φῶς: τὸ νὰ εἶναι τὸ κερὶ ἢ τὸ νὰ εἶναι ὁ καθρέφτης ποὺ ἀντανακλᾶ τὸ φῶς τοῦ κεριοῦ»

Αυτὸ ἦταν γιὰ μένα ὁ κ. Στέλιος Παυλίδης –ὁ δάσκαλος μου– ἦταν ὁ καθρέφτης ποὺ ἀντανακλοῦσε τὸ φῶς ποὺ εἶχα μέσα μου.

Ἕνα ἀβάσταχτα βαρὺ πλάκωμα καὶ μιὰ ἀσφυξία τῆς ψυχῆς μου μὲ ὁδήγησε σ´ αὐτόν. Ἂν καὶ ἡ πραγματικότητα τῆς ζωῆς μου δὲν τὸ δικαιολογοῦσε, ἐγὼ ἔνιωθα μίζερη, δυστυχῆς. Γιατί; Δὲν ἤξερα τὸ γιατί καὶ δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἐξηγήσω ὅσο κι ἂν εἰκάζεται πὼς εἶμαι εὐφυής. Ἤξερα ὅμως πώς ἤθελα ν´ ἀλλάξει. Καὶ ἄλλαξε. Πῶς;

Ὁ Στέλιος ἦταν πάντα ἐκεῖ γιὰ μἐνα, σὲ κάθε μου βῆμα. Μὲ τὴν αἰσιόδοξή του ἐνθάρυνση, μὲ τὴν ἐπώδυνη –κάποιες φορὲς– ἀλήθεια, μὲ τὴν ἀδιαμφισβήτητή του κατάρτιση, μὲ τὸ πηγαῖο του ταλέντο. Ὅλα αὐτὰ μὲ βοήθησαν. Μὲ βοήθησαν νὰ συνειδητοποιήσω πὼς τὰ δάκρυά μου –ποὺ βρίσκονταν Θεὲ μου τόσα δάκρυα;– δὲν ἦταν μόνο δικὰ μου. Ἦταν κληρονομιά μου.

Ἡ ὀργὴ μου, τὸ παράπονό μου ἦταν κι αὐτὰ κληρονομιὰ μου. Μόνο που κληρονομιὰ μου ἦταν –ὅσο κι ἂν ἐπιμελῶς ἐγὼ ἀγνοοῦσα– καὶ τὰ ταλέντα μου, ἡ ὑγεία μου, ἡ ἀγάπη μου –ποὺ βρισκόταν Θεὲ μου τόση ἀγάπη;– ποὺ εἶχα στὴν ζωὴ μου σ' ὅλη μου τὴν ζωή. Τελικὰ εἶχα κι ἐγὼ εὐτυχισμένα παιδικὰ χρόνια! Ἐξ ἄλλου, ὅπως λέει κι ὁ δάσκαλος, «γιὰ νὰ κουνηθεῖ ἡ ψυχὴ τοὺ ἀνθρώπου καὶ νὰ κάνει τὴν ἀλλαγὴ προαπαιτεῖται ἡ καρδιὰ του νὰ ξεχειλίζει ἀπὸ ἀγάπη». Κι ἐγὼ εἶχα ἀγάπη στὴν ζωὴ μου. Ὅταν ἔφυγαν τὰ δάκρια ἀπὸ τὰ μάτια μου –σὰν χειμωνιάτικες κουρτίνες ποὺ ἔκρυβαν τὸν ἀνοιξιάτικο ἥλιο– εἴδα πὼς εἶχα ἀνθρώπους γύρο μου, ἔχω ἀρκετοὺς ἀνθρώπους γύρω μου ποὺ μ´ ἀγαπάνε ὄχι ἀπλῶς ὅπως εἶμαι, ἀλλὰ μ´ ἀγαπάνε ὅπως κι ἂν εἶμαι. Κι ἀγάπησα κι ἐγὼ τὸν ἑαυτὸ μου.

 

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |