Ἀθανάσιος Κουκούλας,
Ἔμπορος

Ἡ συμμετοχὴ μου στὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἦταν γιὰ μένα μιὰ ἔντονη καὶ πολυεπίπεδη ἐμπειρία γνωριμίας μὲ μιὰ καλὴ τέχνη ζωῆς.

Ἔμαθα τὴν ὕπαρξη ἐργαλείων μέσα μας ποὺ μπορῶ, ἂν θέλω, ν´ ἀξιοποιήσω γιὰ τὴν καλύτερρη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἑαυτὸ μου.

Πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἦταν οἱ ἀσκήσεις πρακτικῆς ἐφαρμογῆς σὲ ὁμάδες, ποὺ μὲ βοήθησαν νὰ βιώσω ἕνα περιβάλλον καλῆς ἐπικοινωνίας, ἀνταποκρίθηκαν στὶς ἀνάγκες μου καὶ μοῦ ἔδωσαν κίνητρο νὰ θέλω νὰ προσπαθήσω νὰ πετύχω στόχους καλούς.

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Μάϊος 2006

Ἡ ὅλη ἐμπειρία βέβαια δὲν θὰ 'ταν ἡ ἴδια χωρὶς τὸν ἐκπαιδευτὴ ποὺ θερμὰ εὐχαριστῶ.

15 Μαΐου 2006

Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ 2006-2007

Ὅταν βρίσκεται κανείς σ' ἕνα ἀνταγωνιστικὸ περιβάλλον ἐργασίας καὶ διαβίωσης, μὲ νέες καὶ αὐξανόμενες καθημερινὲς προκλήσεις κάποια στιγμὴ ἴσως νιώσει τὶς ἐπιλογές του περιορισμένες κι ἐνῶ διαρκῶς προσπαθεῖ νὰ μὴ βλέπει φῶς, νὰ θεωρεῖ ὅτι δὲν διαθέτει τὴν ἀναγκαία ἐναλλακτικὴ ποὺ λεῖπει.

Ἄν ἐκείνη τὴ στιγμή τοῦ δινόταν μιὰ εὐκαιρία ἀκόμη νὰ ἀκούσει κάποιον ποὺ σέβεται καὶ κατανοεῖ τις ἐμπειρίες του καὶ ἀποδέχεται τὶς ἀρχές του, τότε ἔχει τὴ δυνατότητα ἀνανέωσης κι ἐπανέναρξης!

Κι ὲγὼέτσι ἦμουν πρὶν ἕνα χρόνο, στὴ φάση τῆς λήψης ἀπόφασης συμμετοχῆς στὴν ἐκπαίδευση χειριστῶν Νεῦρο Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ. Ἑστίαζα σὲ ὅ,τι μ' ἐμπόδιζε καὶ δὲν πρόσεχα πῶς μιὰ νέα εὐκαιρία φώναζε παραδίπλα! Ἔνιωθα πίεση καὶ δὲν ἄκουγα ποιὸς τὴν προκαλεῖ. Εἶναι ὅμως πιὰ ἀλλιῶς ποὺ βλέπω τὰ πράγματα καὶ νιώθω στὴν καθημερινότητα ἕνα χρόνο μετά!


Μπορεῖ διαβάζοντας αὐτὲς τὶς φράσεις ν' ἀναρωτιέται κανείς ἂν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀλλάξει τόσο μέσα σ' ἕνα τέτοιο χρονικὸ διάστημα! Τὸ καταλαβαίνω... Κι ἐγὼ μᾶλλον θὰ δυσπιστοῦσα περισσότερο ἂν διάβαζα κάτι παρόμοιο στὸ παρελθόν. Ἂν ὅμως θέλεις τὴν ἀλλαγή, ἡ εμπειρία τῆς ἐκπαίδευσης χειριστῶν ΝΓΠ εἶναι ἀληθινὰ καταλυτική!


Κι ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εὔκολα κάθονται στὴ θέση τους. Εἶμαι ὅμως καὶ ἀπ' αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀνοιχτοὶ στὶς νέες ἐμπειρίες! Θέλει διάθεση πειραματισμοῦ ἡ ἐκπαίδευση χειριστῶν ΝΓΠ καὶ ὑπομονὴ, ἴσως καὶ λίγο διάβασμα καὶ ἄσκηση. Οἱ γνώσεις, ἡ μεθοδολογία, οἱ τεχνικὲς γιὰ νὰ ἀλλάζει κανείς συμπεριφορὰ σὲ καταστάσεις ποὺ βιώνονται περιοριστικὰ... αὐτὰ παρουσιάζονται ἀπ' τὸν ἐκπαιδευτὴ καὶ δοκιμάζονται σὲ ἀσφαλές περιβάλλον ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευόμενους. Μὲ τὴν ἐμπειρία μαθαίνεις. Δὲν σκέφτεσαι πιὰ μὲ τόση ἔνταση τὰ ἐναλλακτικά σενάρια! Ἀρκεῖ λίγο νὰ ἐμπιστευθεῖς.
Δὲν εἶναι βέβαια εὖκολη οὔτε ἁπλὴ ὑπόθεση ἡ ἐμπιστοσύνη... Ὅμως ὁ συγκεκριμένος ἐκπαιδευτὴς ΝΓΠ, κος Στυλιανὸς Π. Παυλίδης, σταδιακὰ κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὸν σεβασμὸ μου μὲ τὴν ἐπαγγελματική του συμπεριφορὰ καὶ κατάρτιση καθῶς καὶ μὲ τὶς ἀξίες ποὺ παραδειγματικὰ ὅρισε νὰ πρεσβεύει. Αὐτὸ ποὺ μπορῶ νὰ πῶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μου εἶναι πὼς ἔχει τὴν ἐπιθυμία ἀλλὰ καὶ διαθέτει τὴν ἰκανότητα νὰ σὲ κάνει ν' ἀναδείξεις καὶ νὰ ἀξιοποιήσεις δημιουργικὰ τὸ δυναμικό σου, ὅποια εὐκαιρία κι ἂν παρουσιαστεῖ ἐκεῖ ποὺ οὒτε κἂν τὸ περιμένεις! Εἶναι ἐξαιρετικὸς σύμβουλος ἐπικοινωνίας. Μαζί του, ἡ ἀνάλυση στρατηγικῶν καὶ ἡ ἀλλαγὴ τρόπων ἀξιοποίησης τῶν ἰκανοτήτων ἀτόμων ἢ ὀργανισμῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη οἰκολογικῶν στόχων γίνεται μέσα σὲ πλαίσιο αὐστηρὰ ὁριοθετημένων ἀρχῶν μὲ ἄνεση καὶ ἀποτελεσματικότητα.

Εὐχαριστῶ ποὺ αὐτὴ τὴ χρονιὰ ἔκανα τὴν ἐκπαίδευση χειριστῶν Νεῦρο Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ μὲ τὸν συγκεκριμένο ἐκπαιδευτὴ μαζὶ μὲ τοὺς ἕνδεκα συμμαθητές μου στὶς συνθῆκες ποὺ είμαστε. Ἦταν κάτι τὸ ἄλλο!

2 Νοεμβρίου 2007

Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ 2008-2009

Ἔχεις ἤδη τὴν ἐμπειρία τοῦ πρώτου χρόνου ἐκπαίδευσης, ἄρα ξέρεις νὰ διακρίνεις ἂν ἕνας δεύτερος χρόνος θὰ ἀποτελοῦσε μιὰ ἐπένδυση ποὺ αξίζει, ὡς «κόστος εὐκαιρίας», τὴ στιγμὴ ποὺ ἀποφασίζεις.

Μόλις ὁλοκλήρωσα τὴν ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ θεωροῦσα πὼς διέθετα μιὰ καθαρὰ ἀντίληψη τῶν ἰκανοτήτων μου, τῶν στόχων μου καὶ τῶν μέσων ἐπίτευξῆς τους. Ὅμως, ἡ ἀγορὰ ἐπιβάλλει τοὺς δικοὺς της ῥυθμοὺς προσαρμογῆς καὶ χρειάζεται κάποτε νὰ ἀναθεωρεῖ τοὺς στόχους του κανείς.

Ἡ ἐκπαίδευση Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ μοῦ ἔδωσε ὤθηση καὶ νέα ἐργαλεία νὰ κινηθῶ πρὸς μιὰ τέτοια κατεύθυνση. Τὴ συστήνω σε ὅποιον Χειριστῆ ΝΓΠ χρειάζεται «κάτι ἀκόμα».

12 Μαΐου 2009

Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων

Οἱ ῥυθμοί στὴν καθημερινότητα στὴν πόλη κάποτε ἐξουθενώνουν. «Τί καλὰ ποὺ θά ’τανε» ἂν γινόταν νὰ φύγει κανεὶς 3-4 μέρες γιὰ ἕνα «ψυχικὸ σπὰ» καὶ γύριζε πίσω ἀναζωογονημένος!

Ὅμως ποὺ τέτοια τύχη. Τὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων στὸν Ἑλικώνα Βοιωτίας, 29-31/5/2009, ἦταν μιὰ ἀξιοσημείωτη ἐμπειρία γιὰ μένα, παρ' ὅλο ποὺ γενικά, «δηλώνω δύσπιστος».

Ὁ κ. Στυλιανὸς Π. Παυλίδης μὲ τὴ βοήθεια τῆς συζύγου του Εἰρήνης, παρέχει ὑπηρεσίες μὲ ἐπαγγελματισμό - συνέπεια, σοβαρότητα, δημιουργικότητα - προσεγγίζοντας σφαιρικὰ τὴν ἀνάγκη τοῦ πελάτη, προσφέροντας μία λύση ἀποτελεσματική, ἀναλόγως τῆς συγκυρίας καὶ τῆς ἀγοράς.

Χωρὶς λόγια, τοὺς εὐχαριστῶ ἁπλώς.

2 Ἰουνίου 2009

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |