Βιολέττα Σιγάλα
Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικοῦ Τμήματος
Γ.Νοσοκομεῖον Παίδων Πατρῶν «Καραμανδάνειον»

Μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια στὴν ψυχιατρική, ἔχοντας δουλέψει στὶς περισσότερες δομὲς καὶ ἔχοντας τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν διεύθυνση τοῦ παιδοψυχιατρικοῦ τμήματος στὴν Πάτρα, ἔχω παρακολουθήσει πάρα πολλὰ σεμινάρια καὶ workshop (ἐργασήρια), ἔχω κάνει πολυετὴ προσωπικὴ ψυχοθεραπεία ἐκπαιδευτκοῦ τύπου.

Πίστευα λοιπὸν ὅτι τίποτα πιὰ δὲν μποροῦσε νὰ μὲ ἐκπλήξει. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔνιωθα νὰ μὲ παρασύρει καὶ νὰ μὲ κουράζει ἡ δουλειὰ μου.

Τὸν ΝΓΠ, τὸν ἀνακάλυψα τυχαῖα, στὸ διαδίκτυο. Εἶπα λοιπὸν νὰ τὸν παρακολουθήσω, μὴν ἔχοντας κατὰ βάθος καμμία προσδοκία.

Κι ὅμως!!!!! Ἀποδείχθηκε πραγματικὴ ἀποκαλύψη. Φρέσκο, καὶ ταυτόχρονα παλαιὸ στὸ περιεχόμενό του.

Οἱ χειρισμοὶ τοῦ κ. Παυλίδη βαθειὰ ἀνθρώπινοι, οἱ συμμέτεχοντες ἐξαιρετικοὶ, ἡ ὀμάδα ποὺ δημιουργήθηκε, φιλικὴ καὶ ὑποστηρικτική.

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Σεπτέμβριος 2006

Πήγα κουρασμένη καὶ προβληματισμένη καὶ γύρισα ... ἄλλος ἄνθρωπος. 15 μέρες τώρα καὶ κάποια λόγια, σφηνώθηκαν γιὰ τὰ καλὰ στὸ μυαλὸ μου. Τὴν διαφορά μου δὲν τὴν ἔνοιωσα μόνο ἐγώ. Τὴν εἴδαν ὁ ἄντρας μου, οἱ φίλοι μου, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γονεῖς ποὺ βλέπω καθημερινά. Κυρίως, νιώθω ὅτι ἔγινα πιὸ ἀνθρώπινη αὐτές τὶς δύο ἡμέρες.

Τί νὰ πῶ;

Ἕνα μεγάααααλο Εὐχαριστῶ στὸν κ. Παυλίδη, τοὺς συμμετέχοντες καὶ ... δὲν βλέπω τὴν ὥρα ν´ ἀρχίσω τὴν Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ ὅπου, ὡς φαίνεται, μὲ περιμένουν πάρα πολλὰ θαυμάσια πράγματα.

  • Σ.Σ. Ἡ κ. Σιγάλα βρίσκεται ἤδη στὴν Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ 2006 - 07.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |